Vogelgriep in Bocholt: ook maatregelen voor Hamont-Achelse pluimveehouders

Op een pluimveebedrijf in Bocholt is vogelgriep vastgesteld. Deze ziekte is slechts in zeer beperkte gevallen overdraagbaar op de mens en dus voor de mens relatief ongevaarlijk. Maar het is een erg besmettelijke aandoening bij pluimvee en watervogels die kan leiden tot ernstige ziekteverschijnselen en zelfs overlijden. Het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV) legt daarom maatregelen op die ook van kracht zijn op een deel van Hamont-Achel.

De dieren op het betreffende bedrijf worden geruimd. Omwille van de hoge besmettelijkheid van vogelgriep, wordt er een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 rond het getroffen bedrijf ingesteld. Een deel van Hamont-Achel valt onder de bewakingszone, meer bepaald de lichtblauwe zone op de kaart. Een interactieve kaart van de beschermings- en bewakingszone vind je hier

Binnen de bewakingszone zijn de volgende maatregelen van kracht voor alle pluimveehouders:

  • Alle pluimvee, hobbypluimvee en vogels, uitgezonderd loopvogels, moeten worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.
  • Het voederen en het drenken van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  • Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
  • Verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, vogels en broedeieren binnen de bewakingszone zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor de doorvoer door de bewakingszone over de hoofdwegen zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.
  • Alle verzamelingen (bv. markten, beurzen, tentoonstellingen en prijskampen) van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels zijn verboden.
  • Ziektekens van vogelgriep, een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling bij pluimvee, hobbypluimvee of vogels moeten ogenblikkelijk aan de LCE worden gemeld (contactgegevens: FAVV – Lokale controle-eenheden (LCE) (favv-afsca.be).
  • Voor commerciële pluimveehouders gelden bijkomende maatregelen en verplichtingen die door het Agentschap Voedselveiligheid rechtstreeks met hen gecommuniceerd worden.

Meer info: FAVV – Vogelgriep (Aviaire influenza): Maatregelen in België (favv-afsca.be)

Foto Brayn Sommeling