Alpaca

Een pasgeboren Alpaca, een eenhoevig kameeldier dat oorspronkelijk leeft in het Andes gebergte. Foto Toon van Seggelen.