Plan voor 12 sociale huurappartementen over voormalige bieblocatie

BUDEL – In samenwerking met woningcorporatie woCom wil de gemeente Cranendonck 12 sociale huurappartementen realiseren op de voormalige locatie van Bibliotheek De Kempen (BDK) aan de Rubenslaan 1 in Budel.

Door Roy de Leijer 

Het gebouw aan de Rubenslaan staat leeg nadat de openbare bibliotheek 2 jaar geleden verhuisde naar multifunctioneel centrum De Borgh in Budel. Hierdoor is op de oude bieblocatie aan de Rubenslaan een herontwikkeling mogelijk.

De gemeente heeft de grond van Bibliotheek De Kempen inmiddels aangekocht. De aankoop is gedaan om BDK te ontlasten en de ontwikkeling van sociale huurwoningen vlot te trekken. Een complicerende factor bij de herontwikkeling is namelijk de bodemvervuiling, die overwegend heeft plaatsgevonden op grond van de gemeente. Om de woningbouw mogelijk te maken moet verder het bestemmingsplan worden gewijzigd.

De gemeente wil het perceel na de bodemsanering, sloop van de voormalige bibliotheek en de herziening van het bestemmingsplan doorverkopen aan woCom. Met de woningcorporatie is de gemeente in gesprek over het realiseren van 12 sociale huurappartementen. 

In het raadsvoorstel geeft het Cranendonckse college aan dat het aankoopbedrag ruimschoots past binnen het budget van 2 miljoen euro dat de gemeenteraad voor 2021 beschikbaar heeft gesteld voor dergelijke grondaankopen, die de woningbouw in Cranendonck kunnen versnellen. Er blijft voldoende geld over voor eventuele andere aankopen. 

Het raadsvoorstel wordt op dinsdag 25 januari besproken door Cranendonckse raadscommissie. Daarna wordt het voorstel behandeld door de gemeenteraad.