Update coronacijfers 

REGIO – In de week van 3 tot en met 9 januari stegen de Covid-besmettingen in de Eerstelijnszone (ELZ) Noord-Limburg met 90%. Het besmettingsniveau (1331/100.000 inwoners per week) en de positiviteitsratio van de testen (±27%) lopen bovendien sneller op in de ELZ dan in de meeste nabijgelegen regio’s. Vooral het trager oplopen van de cijfers net over onze noordergrens, valt op. In Noord-Limburg liggen de besmetting cijfers bijna tweemaal hoger dan net over de grens. Strikte toepassing van alle maatregelen blijft aangewezen. We zien helaas ook terug meer besmettingen optreden bij 60-plussers en in voorzieningen. De grootste stijging in de besmettingen zien we deze week tussen de 10 en 30 jaar. De impact op de zorg (zeker op de 1° lijn) is en blijft zeer ernstig. Met de heropening van de scholen valt een majeure impact op de continuïteit in veel sectoren te verwachten! Gezien de gewijzigde quarantaine- & teststrategie, en gezien de onmogelijkheid om goede contactopsporing te blijven realiseren, ‘varen we vanaf maandag quasi blind’.