Amaryllus

De Amaryllus waarbij de stamper (vrouwelijk) ver uitsteekt boven de meeldraden (mannelijk). Foto Toon van Seggelen.