Misviering Sint-Theunis 

PELT – Op 17 januari, op de maandag van de Heilige Sint Antonius, is het traditie dat er in het Herent St.-Theunis-kermis wordt gevierd. Net zoals vorig jaar kon ook dit jaar de activiteiten omwille van corona niet doorgaan zoals voorheen. Er was enkel de traditionele misviering ter ere van de patroonheilige Sint-Theunis, ook meteen de laatste misviering in de Sint-Williborduskerk van het Herent. 

De ongeveer 130 aanwezige konden nog een laatste keer genieten van een mooi verzorgde viering, opgeluisterd door het Sint-Martinus koor van Overpelt-Centrum, en waarbij ook de leerlingen van het lagere school (6e leerjaar) een kleine bijdrage deden. De kerk, waarvan de eerste steenlegging in 1961 gebeurde en officieel in gebruik werd genomen in 1963, is altijd een stevig anker geweest in het leven van de inwoners en de verenigingen van de onze parochie. Iedereen verliet de kerk dan ook met gemengde gevoelens door het afgelaste Sint Theunis feest en de sluiting van de Kerk. Het is natuurlijk jammer dat de kerk zal sluiten, maar iedereen begrijpt ook dat het onmogelijk is dat één priester alle Peltse kerken kan bedienen. Ook het Pastorale team neemt dus na 60 jaar afscheid van hun kerk en dankt hierbij ook nog eens hun voorgangers die meehielpen bij de eucharistievieringen en al die jaren goed zorg hebben gedragen voor het onderhoud van de kerk. Wat de toekomst van de gesloten kerk betreft is er nog niets beslist en is het dus afwachten. 

In die bijna 60 jaren hebben 6 pastoors in de parochie Kerk de misvieringen voorgedragen gehad: E.H. Pastoor Pinxten, E.H. Pastoor Willem Swinnen, E.H. Pastoor  Jef Hoydonkx, E.H. Pastoor Staf Schreurs, E.H. Pastoor Innocente Ouedraogo en E.H. Pastoor Jan Philippe. De pastoors werden al die jaren bijgestaan door de kosters; Jaak Fransen (+), Corneel Grieten (+) en Leo Kuppens.

Foto Pastorale team, Jean Winters,  Jos Motmans, Annie Janssen, Leo Kuppens

Tekst Jochen Heyligen