Parochianen denken hardop mee over de toekomst van de kerk

Hamont-Achel – Dinsdagavond zijn ongeveer vijftig parochianen van de Pastorale Eenheid St.-Jozef aanwezig in de Sint-Laurentiuskerk van Hamont. Zij geven gehoor aan de oproep om op deze avond deel te nemen aan een Pastoraal Beraad. Onder leiding van pastoor Innocent en parochie-assistent Raf Lust spreken ze over de huidige en de toekomstige rol van de kerk.

Tekst en beeld: Evert Meijs

De vier parochies van Hamont en Achel vormen nu één Pastorale Eenheid. “Is dat het begin van het einde?”, wordt er dan wel eens gevraagd. Het antwoord van de Eenheid:  “Waarom denk je dat? Er gebeurt van alles om mensen nabij te zijn. Dichtbij en veraf. Soms meer dan je denkt. Dat verloopt anders dan tien jaar terug, en al zeker dan twintig jaar geleden. Maar hoe zorgen we ervoor dat dat ook morgen kan gebeuren?” 

Op deze avond wil men zoveel mogelijk mensen laten meedenken. De planning van de weekendvieringen, communicatie en een patroonsfeest staan op de agenda. Bovendien staan drie korte vragen centraal: Waar moet de kerk mee stoppen? Wat moet de kerk vooral blijven doen? Wat moet de kerk vanaf nu gaan doen?

Het bisdom Hasselt stimuleert om hierover met elkaar in gesprek te gaan, de resultaten vast te leggen en via de bisschoppen te bezorgen in Rome.

Gespreksgroepen

In de zijbeuk van de St.-Laurentiuskerk hangen drie flappen met daarop de drie cruciale vragen van deze avond. Een aantal mensen vooraf heeft geantwoord en deze respons is al weergegeven op de flappen. Op het priesterkoor staat een projectiescherm waarop teksten en foto’s zullen worden geprojecteerd.

Bij binnenkomst in de kerk ontvangt iedereen enkele gebedsteksten die pastoor Innocent even later gebruikt als start van de avond. Raf Lust vermeldt daarna een aantal personen die zich hebben afgemeld en leest vervolgens de tekst voor ‘De man die altijd verder gaat’ van Christian Bobin. Daarna worden de aanwezigen verdeeld in vier gespreksgroepen. Zij worden uitgenodigd om zich te buigen over de drie vragen. “We moeten gaan proberen steeds meer mensen verantwoordelijkheid te geven”, zo luidt het. In de gespreksgroepen vinden discussies plaats onder leiding van een afgevaardigde van elke parochie. Er komen allerlei discussies op gang, die soms uitmonden in waardevolle tips en soms in frustratie over de huidige situatie. De belangrijkste conclusies uit de vier groepen lopen uiteen van ‘Hopelijk wordt er met de suggesties iets gedaan’, ‘Bij ons was er bekommernis maar ook frustratie ’, ‘We moeten blijven werken aan de blijde boodschap’ tot ‘Het zou goed zijn de gebedsteksten voor de kerkgangers en voor de jeugd wat gemakkelijker te maken.’ 

Noodplan

Na een korte pauze verschijnt het woord Vacature op het scherm. De Pastorale Eenheid is op zoek naar mensen die meebouwen aan de kerk van de toekomst. “We hebben vele handen nodig”, aldus Raf Lust, die enkele taken opsomt, zoals lector, zanger, misdienaar, taxichauffeur, portier/onthaler, hulp voor rouwenden, onderhoud van de kapellen of helpen bij de voorbereiding van doopsel of vormsel. Na deze oproep worden de aanwezigen weer in groepen verdeeld om suggesties te bedenken voor een noodplan als de weinige geestelijken plots zouden uitvallen en de vier parochies tóch verder zouden moeten met één priester. “Hoe organiseren we in elke parochie één eucharistieviering die als het moet door één priester gedaan zou kunnen worden?” aldus Raf Lust. Ook wordt opgeroepen om na te denken over de viering van 19 maart rondom de persoon van St.-Jozef, die de naam van de Eenheid draagt. “Graag willen we ook feedback over de digitale communicatie die wij tot nu toe hebben gevoerd.” Na ’n half uur komen de groepen weer terug in de banken, nadat de resultaten van de gesprekken op een papier zijn gezet. Hierna wordt onder dankzegging de bijeenkomst besloten met de zegen van de drie aanwezige priesters.

Positief gestemd

Uit enkele reacties na afloop blijkt duidelijk dat het moeilijke materie is. “Waar ligt het aan dat het zo terugloopt?” “We moeten onder ogen willen zien dat het financiële aspect van de kerk steeds moeilijker wordt.” “De avond was bedoeld als bewustwording.” en “Jammer dat we de doelgroepen die we voor ogen hadden, niet tesamen hebben kunnen brengen.” Desondanks zijn de organisatoren  positief gestemd over het aantal belangstellenden, over de aanwezigheid van de pers en starten ze morgen met het verder uitwerken van de suggesties die deze avond hebben opgeleverd. Op de website van de Pastorale Eenheid St.-Jozef zullen de opmerkingen binnenkort te lezen zijn. De klok slaat tien keer als de laatste personen de kerk verlaten.