Noodverordening voor azc Budel

BUDEL – De Cranendonckse burgemeester Roland van Kessel heeft dinsdag een noodverordening afgekondigd voor het azc in Budel en het omliggende gebied. De maatregel geldt tot 15 februari.

Door Roy de Leijer 

De noodverordening is ingesteld na een reeks van steekincidenten op het azc. Van Kessel noemt de maatregel noodzakelijk om de geweldspiraal te doorbreken. “Het instellen van een noodverordening is bijzonder, maar de situatie is er urgent genoeg voor”, aldus Van Kessel

Bij een noodverordening mogen de autoriteiten strenger optreden dan de gewone wet voorschrijft. Dit om onrust en crisissituaties te voorkomen of op te lossen. Ook wordt er overleg gevoerd om een veiligheidsrisicogebied aan te wijzen. Het Openbaar Ministerie kan hiermee de mogelijkheid aan de politie geven om preventief te fouilleren op het terrein van het azc en omliggende gebied. Medio februari vindt er een evaluatie plaats.

Van Kessel voerde woensdag overleg met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over de geweldsincidenten op het azc. Van Kessel: ”Het COA is verantwoordelijk voor een veilige opvang. In het gesprek zullen we ze daar nog eens op wijzen.”

Volgende week vindt er overleg plaats met de commissaris van de Koning Ina Adema en Eric van der Burg, de nieuwe staatssecretaris van Asiel en Migratie.