Update Coronacijfers

REGIO – In de afgelopen week liepen de geregistreerde besmettingen in de Eerstelijnszone Noord-Limburg terug sterker op: tot 3100/100.000 inwoners per week (+72% – ofwel minstens 3.1% van de bevolking testte positief). De grootste stijging in de besmettingen treedt nu op in de bevolkingsgroep onder de 20 jaar (+140%). Ook in de leeftijdsgroep tussen 30 en 50 jaar is het aantal besmettingen sterk gestegen (+72%). Het aantal besmettingen bij ouderen loopt eveneens op: afgelopen week werden in onze ELZ 144 besmettingen vastgesteld boven de 70 jaar– ofwel bijna tweemaal zoveel als de voorafgaande week.

Boven onze Noordergrens bleven de besmettingen trager oplopen (naar ±1250/100.000 inwoners per week in de zes grensgemeenten van de ELZ). De lockdown in Nederland lijkt toch een vertragend effect te hebben gehad op de verspreiding van het virus.

Mede door de gewijzigde test-strategie zien we het percentage positieve testen verder oplopen: in onze regio is de helft van de geregistreerde testen nu positief.

Het niet meer systematisch testen van hoog-risico contacten maakt dat de gemeten besmettingscijfers de effectieve besmettingen sterk onderschatten. Indien geschat wordt dat tegenover elke geregistreerde COVID-besmetting ongeveer 4 niet geregistreerde besmettingen staan, betekent dit dat in de afgelopen week in onze regio bijna 1 op 6 inwoners besmet werd.

Er wordt gehoopt dat na Omicron de immuniteit in de bevolking voldoende groot is, zodat er een mooi voorjaar kan volgen. De komende weken zullen er echter nog meer inwoners in quarantaine zijn, waardoor de continuïteit in delen van de maatschappij – inclusief de zorg – onder druk zal blijven staan.