‘Cranendonckse ouderen moeten voorrang krijgen bij appartementen op voormalige bibliotheeklocatie’

BUDEL – De Cranendonckse fracties zijn enthousiast over de plannen om appartementen te realiseren op de voormalige locatie van Bibliotheek De Kempen (BDK) aan de Rubenslaan in Budel. Maar er zijn ook zorgen over de parkeerdruk. Daarnaast is er een grote wens om Cranendonckse ouderen voorrang te geven bij het toewijzen van de nieuwe woningen.

In samenwerking met woningcorporatie woCom wil de gemeente Cranendonck 12 sociale huurappartementen realiseren op de voormalige locatie van Bibliotheek De Kempen (BDK) aan de Rubenslaan 1 in Budel.

De gemeente Cranendonck heeft de grond van Bibliotheek De Kempen inmiddels aangekocht. De gemeente wil het perceel na de bodemsanering, sloop van de voormalige bibliotheek en de herziening van het bestemmingsplan doorverkopen aan woCom, zodat de woningcorporatie er sociale huurappartementen kan realiseren.

Het raadsvoorstel werd dinsdag besproken door Cranendonckse raadscommissie. Daarbij werden er door een inspreker en verschillende fracties onder meer zorgen geuit over de verwachte toename van de parkeerdruk op de omgeving.

De Cranendonckse fracties juichen het toe dat de gemeente Cranendonck de regie heeft gepakt bij het herontwikkelen van de voormalige bibliotheeklocatie. Wel ziet Jordy Drieman (VVD) liever dat er zorgwoningen worden gerealiseerd op het terrein, dat pal naast zorgcentrum Mariënburght ligt. Drieman: “Het is voor ons wenselijk als we op deze plek woonruimte kunnen bieden aan inwoners van Cranendonck die te goed zijn voor het verpleegtehuis, maar wel behoefte hebben aan steun.” Hij pleitte daarom voor enkele accentverschuivingen. 

Net als Drieman maakt onder anderen ook Koen van Laarhoven (Cranendonck Actief) zich zorgen over de parkeerdruk op de omgeving van de nieuwe bouwlocatie. Van Laarhoven wil niet dat het parkeerprobleem wordt afgewenteld op de openbare ruimte: “Voor ons is dat een belangrijk aandachtspunt bij het definitieve plan.”

Hij kreeg onder meer bijval van Carry van Rooy: “Parkeren is nu al een probleem bij deze locatie. We moeten daarom verder kijken dan alleen de parkeernorm en ook ons gezond boerenverstand gebruiken.” 

Wethouder Frans Kuppens (CDA) liet in een reactie weten dat het onderwerp parkeren in een later stadium nog uitgebreid de revue zal passeren. Kuppens: “Het gaat nu om een eerste basisschets van de plannen. Als de gemeenteraad positief is over het ontwikkelen van een nieuw bestemmingsplan, dan wordt er een brede omgevingsdialoog gehouden. Daarbij is er ook aandacht is voor het thema parkeren.”

Veel fracties willen dat Cranendonckse ouderen voorrang krijgen bij het toewijzen van de nieuwe huurwoningen. Dit onder meer vanwege de inspanning die door de gemeente wordt geleverd om woningbouw op de voormalige bibliotheeklocatie mogelijk te maken. Van Rooij vreest dat veel Cranendonckse ouderen aan het kortste eind trekken vanwege de opzet van het door woCom gehanteerde woningtoewijzingssysteem Wooniezie. Bij Woonieze kunnen inwoners van verschillende plaatsen in de regio reageren op nieuwe en vrijgekomen woningen. Hij riep de wethouder daarom op om voor de aankomende raadsvergadering te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om Cranendonckse ouderen voorrang te geven bij het toewijzen van de appartementen.

Op dinsdag 8 februari wordt het raadsvoorstel behandeld door de Cranendonckse gemeenteraad.