Grote restauratiewerken kerktoren Hamont-Centrum

HAMONT-ACHEL – De kerkfabriek van Hamont-Centrum heeft in nauw overleg met het stadsbestuur en de Vlaamse Overheid al enkele jaren geleden een traject uitgetekend om de Sint-Laurentiuskerk voor de toekomst maximaal in goede staat te krijgen en te behouden. Dit vergt een goed uitgekiend meerjarenplanning. Reeds 20 jaar geleden werden de krijtlijnen uitgetekend, maar door steeds wijzigende procedures en wetgeving rond beschermde gebouwen moet regelmatig bijgestuurd worden. De Sint-Laurentiuskerk van Hamont is nog steeds het grootste en hoogste gebouw van Hamont-Achel en … hoge bomen vangen veel wind. Daarom wordt ook stevig werk gemaakt om dit gebouw ook in de toekomst  zo efficiënt mogelijk te behouden en te beheren.

In september 2020 werd het topstuk, de zogenaamde ajuin en torenhaan volledig vernieuwd. Nu is de restauratie van de rest van kerktoren aan de orde. Dankzij een nieuw subsidiereglement van het Vlaams kabinet Onroerend Erfgoed van minister Diependaele kon een compleet restauratiedossier voor de kerktoren ingediend en goedgekeurd worden. Later volgt de restauratie van de rest van de kerk. Door het goed onderhoud en beleid van de kerkfabriek van Hamont kon ook de maximale toelage van 70 % verkregen worden. Wat en wanneer wordt in de komende maanden gerestaureerd aan de kerk van Hamont-centrum? De balustrade is rot en wordt vernieuwd, de buitenzijde wordt nu in hoogwaardig aluminium uitgevoerd, zoals de bovenstaande ‘ajuin’. De balken rondom de lantaarn moeten grondig gecontroleerd worden en opnieuw bekleed met lood. De toren wordt ook volledig opnieuw gevoegd om het acute probleem van natte muren en waterinsijpeling te voorkomen en de goten en afvoeren worden vervangen in duurzaam koper.

Het nieuwe voegwerk dient uitgevoerd met een bastaardmortel die dezelfde hardheid heeft als de bastaardmortel waar destijds mee gebouwd werd. De toren is in 1982 reeds voorzien van nieuwe leien. Deze zijn nog goed. Wel is hier een algemeen nazicht nodig.

Voor al deze werken is er een stelling rondom de toren nodig, en dat is geen simpele opdracht omdat de toren ook voor een deel in de kerk is ingewerkt. Door de ruimte die deze stellingen innemen zal de Pastoor Lemmensstraat slechts in één richting berijdbaar zijn gedurende de werken. Na aanbesteding werden de werken volgens de officiële procedure toegewezen aan de firma Renotec, dezelfde die ook de restauratie van het ursulinenklooster in Hamont heeft bekomen. De start van de werken is voorzien in  maart 2022. De werken worden in gunstige omstandigheden afgerond in de loop van oktober 2022.

Kostprijs
De werken zijn gegund voor de prijs van €315.5858,50 (exclusief BTW). Het tarief voor werken aan openbare gebouwen, dus ook kerken, blijft ondanks dat de kerk meer dan 100 jaar oud is, echter op 21 % staan waardoor de hele som   381.858,46€ bedraagt. De Vlaamse Overheid en de stad Hamont-Achel bekostigen grotendeels deze kosten.

Ook in Achel-Centrum wordt vermoedelijk in 2022 gestart met de volledige restauratie van het kerkdak en de toren. Dit dossier is al 10 jaar geleden ingediend en principieel goedgekeurd bij de Vlaamse Overheid.