Het is een kwestie van doen!

Van een afstandje roepen hoe het beter kan, dat is niets voor mij. Niet dat ik denk dat ik het allemaal weet, helemaal niet. Maar als ieder zich wat inspant, krijgen we samen veel voor elkaar. Dat was voor mij de reden om eerst actief te zijn bij de dorpsraad en daarna in de gemeenteraad. 

Nog voor ik 8 jaar geleden startte als raadslid diende ik een Initiatiefvoorstel Burgerparticipatie in. De afstand tussen inwoner en gemeente was te groot. En wat een verschil als ik kijk naar de situatie toen en nu! Meer verbinding, meer recht doen aan het initiatief uit de dorpen. 

Zoals het proces van de Neerlanden II. In 2017 sprak ik bij Harlekyn met een aantal inwoners over beperkte bouwmogelijkheden in Maarheeze. Uit onze enquête bleek een grote en diverse behoefte aan woningbouw. Uiteindelijk (!) leidde dat gesprek tot de ontwikkeling van Neerlanden II. 

Verantwoordelijkheid nemen, als jeugd voor je dorp, als inwoners voor elkaar. Als je langs de kant gaat staan wachten tot anderen (of de gemènt) het wel voor je opknappen, dan gaat het niet gebeuren. Het initiatief van jeugd in Gastel vind ik daarom geweldig, je moet het samen doen: voor elkaar! 

Ook in Soerendonk meldt zich jeugd: we kunnen geen woning vinden. Ouderen trouwens ook niet. Dan begint het weer te kriebelen, dus: verbinden, verantwoordelijkheid pakken, samen kijken wat er wèl kan, en aanpakken! Zo ben ik in de Raad en zo ben ik dat straks buiten de Raad als voorzitter van onze partij, en vooral gewoon als Zurrikse. Het is een kwestie van DOEN!

Janneke van Happen

CDA Cranendonck