De toekomst van AZC Cranendonck

CRANENDONCK – Tijdens de commissievergadering van 21 September 2021 heb ik een opsomming gemaakt van alle partijen die toen betrokken waren bij de overlast van het AZC Cranendonck. Dit zijn de gemeente Cranendonck, Burgemeesters van Cranendonck, Grave, Boxmeer en Eindhoven, Commissaris van de Koning, het COA, Ketenmarinier, Openbaar ministerie, Ministerie van Justitie en veiligheid, Officier van justitie, Vreemdelingen politie, Directeur migratie, Politie, Openbare vervoersmaatschappijen, Inwonerscontactfunctionaris, BOA’s, Toezichthouders, Beveiliging (Trigion), Ondernemers Cranendonck, Omwonenden van het AZC, Straatcoaches, Staatsecretaris, Stewards, Buurtpreventieteam en Vrijwilligers. Sinds 21 September is er weer het nodige gebeurd, 6 meldingen van geweld met steekwapens op het AZC, 58 asielzoekers van AZC Cranendonck veroordeeld in 3 maanden tijd, een noodverordening invoeren, aanwijzen van veiligheidsrisicogebied, preventief fouilleren. De politie moest in 3 maanden tijd 200 keer optreden bij het AZC, invoering van “Cycle Tuesday”, inzet extra beveiligers, minstens 9 gestolen fietsen gevonden op het AZC, veel meldingen van overlast in het openbaar vervoer, beledigingen en scheldpartijen. In het HAC van 4 maart lees ik dat er hekken bij de visvijver ’t Tipke komen om de overlast van het AZC te beperken en er is ook een aanvraag gedaan voor een hekwerk bij het AZC. Het is een hele lijst en ik vrees dat het einde nog niet in zicht is. In Ter Apel hebben ze al 25 jaar een AZC en ook daar hebben ze nog steeds overlast van het AZC, in Cranendonck hebben we nu bijna 8 jaar een AZC en oordeelt U zelf maar.

Volgende week is de gemeenteraadsverkiezing, dan heeft U de mogelijkheid om U stem te laten horen. Als U het AZC Cranendonck een belangrijk onderwerp vindt verdiep U dan in de standpunten van de partijen, op 8 maart 2022 wordt in de gemeenteraadsvergadering de toekomst van het AZC besproken. U kunt deze informatie meenemen bij het maken van Uw keuze.

Er zijn personen die zich diep schamen als we nu gaan vergaderen over het sluiten van het AZC, i.v.m. de situatie in Oekraïne. U hoeft zich niet te schamen als U duidelijkheid verschaft over belangrijke zaken voor de verkiezingen. Ikzelf wil de asielproblematiek en de situatie in de Oekraïne als aparte zaken zien die ieder hun eigen aanpak moeten krijgen. Ik kan 1 keer per 4 jaar invloed uitoefenen op de lokale politiek en hiermee geef ik ze dan 4 jaar een vrijbrief om besluiten te nemen namens mij. Mijn keuze wil ik maken aan de hand van alle mogelijke informatie die ik belangrijk vind dus ik kijk uit naar de gemeenteraadsvergadering van 8 maart. Ik wens iedereen succes met de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart.

Klaas Bex