Gemeenteraad unaniem akkoord met sluiting asielzoekerscentrum

BUDEL – Het asielzoekerscentrum in Budel moet haar poorten per 1 juli 2024 sluiten. Dat heeft de Cranendonckse gemeenteraad dinsdag besloten. De gemeenteraad kwam tot dit unanieme besluit na een initiatiefvoorstel van de fractie Elan. Na drie schorsingen lag er dinsdagavond een aangepast voorstel op tafel waar de hele gemeenteraad mee kon leven.

Door Roy de Leijer

Aanleiding voor het raadsbesluit is de overlast die een kleine groep asielzoekers, die voornamelijk uit zogeheten veiligelanders bestaat, al geruime tijd veroorzaakt in Budel en Maarheeze, maar ook op het terrein van de voormalige Nassau-Dietzkazerne. Met name de recente reeks van steekpartijen op het azc-terrein baren de raadsleden zorgen. De omgeving van het azc is daarom aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat maakt onder meer preventief fouilleren mogelijk. 

De behandeling van het initiatiefvoorstel vond dinsdag plaats op het moment dat er in Nederland met man en macht wordt gezocht naar opvangmogelijkheden voor asielzoekers uit de Oekraïne. Verschillende fracties benadrukten dat hun besluit losstaat van de oorlog in Oekraïne en de vluchtelingenstroom die dit op gang heeft gebracht.

De gemeenteraad sprak zich al eerder middels een motie uit voor de sluiting van het azc per 1 juli 2024. Op dat moment verloopt ook de vergunning. Patrick Beerten (Elan): “Met het initiatiefvoorstel willen we een krachtiger signaal afgeven en een nieuw, leeg speelveld creëren. Vervolgens willen wij met de eigenaar van het terrein in gesprek en met onze inwoners gaan kijken wat we nu echt met het voormalige kazerneterrein willen. Of dit moet gebeuren door een referendum, draagvlakonderzoek of burgerberaad bepaalt de raad in een later stadium.”

Het aangenomen voorstel sluit een azc na 2024 niet helemaal uit. De inwoners zijn straks aan zet, aldus Beerten: “Een klein azc kan dan de uitkomst zijn. Als onze inwoners dit willen, dan staan wij daar in ieder geval open voor. Maar op dit moment moet het huidige azc stoppen op 1 juli 2024.”

Het ruim 90 hectare grote terrein is eigendom van het Ministerie van Defensie. Slechts een klein deel (ruim 20 hectare) wordt door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gebruikt voor het huisvesten van vluchtelingen. Defensie wil het terrein niet verkopen, maar behouden als strategisch vastgoed. 

De VVD liet dinsdag weten ‘helemaal klaar’ te zijn met het azc. De partij ziet ook een kleinere variant niet zitten na 1 juli 2024. 

Pro6 had in eerste instantie moeite met het aangepaste voorstel. De partij ging uiteindelijk toch overstag, omdat de mogelijkheid voor een azc blijft bestaan. Pro6 vindt de Nassau-Dietzkazerne nog altijd een geschikte locatie voor een grootschalig azc. Marie Beenackers: “Maar dan moet het COA de gemaakte afspraken goed nakomen en de veiligheid waarborgen van onze inwoners en de vluchtelingen en werknemers op het azc-terrein.”

Ook het CDA ging akkoord met de sluiting van het azc. Eric Peeters: “Het merendeel van de vluchtelingen die hier zijn ondergebracht is op de vlucht omdat ze gevaar lopen, niet omdat ze gevaarlijk zijn. Alleen kloppen de randvoorwaarden waaronder wij deze humanitaire taak uitvoeren niet. Er is een te grote andere groep waar wij nu overlast van ondervinden.”

De partijen willen dat er de komende 2 jaar alles aan wordt gedaan om een veilig situatie op en rondom het azc te creëren. Koen van Laarhoven (Cranendonck Actief): “Wat er nu aan de hand is is volkomen onacceptabel. We leven in een gemeente die deels is uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Er moet iets gebeuren. Het voorstel geeft daar handvaten voor.”