Gemeente Pelt bereidt zich voor op de opvang van Oekraïense vluchtelingen

PELTDe gemeente Pelt bereidt zich verder voor op de opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen zowel voor korte als langere periodes. Burgemeester Frank Smeets rekent hierbij op solidariteit van de Peltenaren.

Premier De Croo zei donderdag in de Kamer dat ons land ongeveer 100.000 vluchtelingen zal opvangen en vroeg hiervoor een grote solidariteit van gemeenschappen en gewesten, de gemeenten en van elke Belg. Als we dit getal verhoudingsgewijs omrekenen zou dat voor Pelt neerkomen op ongeveer 340 vluchtelingen. Die vang je niet zo maar op bij gastgezinnen. Vandaar dat het college van burgemeester en schepenen opdracht gaf om een aantal voorbereidingen te treffen:

  • Er wordt een noodopvang ingericht in de leegstaande fanfarezaal van Sint-Huibrechts-Lille. Daar zouden voor enkele dagen groepen van ongeveer 50 vluchtelingen een eerste onderdak kunnen krijgen. Het betreft dus geen opvang op langere termijn, wel een snelle schakeloplossing met brood, bad en bed om de eerste nood te lenigen.
  • Intussen wordt voor hen gezocht naar verblijfplaatsen voor langere termijn bij gezinnen, in verblijfcentra in onze gemeente of in de nooddorpen die de Vlaamse regering wil opzetten.
  • De gemeente gaat ook op zoek naar woningen of appartementen die leeg staan en eventueel gehuurd kunnen worden voor de gezinnen.
  • De vluchtelingen zijn vooral vrouwen en kinderen die hun huis hebben moeten verlaten zonder have noch goed. Indien er nood is, zal verenigingen gevraagd worden om kledij, verzorgingsproducten of huisraad in te zamelen. 
  • Kinderen hebben recht op onderwijs. Ze kunnen niet zo maar de klas in stappen in onze scholen. Daarom wordt ook werk gemaakt van aangepast onderwijs voor deze kinderen.
  • De verschillende gemeentelijke diensten spannen zich in om alles in goede banen te leiden en te zorgen dat deze mensen na alle ellende die ze meegemaakt hebben, goed worden ontvangen in Pelt.

Op donderdag 10 maart waren er reeds tien Oekraïense vluchtelingen aangemeld in Pelt. Voornamelijk moeders met kinderen. Dit getal kan vlug oplopen. Ondertussen hebben ook reeds ongeveer 100 Peltse gezinnen opvang aangeboden en stelden een 50-tal vrijwilligers zich kandidaat om te helpen.

Frank Smeets: “Wat nu telt is solidariteit en dat kunnen we best tonen met onze hulp en gastvrijheid. Hoe lang en voor hoeveel? Dat kan niemand zeggen. We hopen niet te lang en niet te veel, maar dat ligt niet in onze handen.”

Wie wil helpen volgt best de updates op de website www.gemeentepelt.be.