Verdwenen glasbak

Gemeente Cranendonck, B&W en medewerkers, op zaterdag 26 febr. 2022 stond ik met glas in Budel om dit in te leveren in de glasbak. Op de hoek  tegenover het gemeentehuis stonden deze opeens niet meer. Er kwamen nog meer mensen met glas. Er werd geklaagd en zeer terecht. We waren van plan om al ons glas bij het gemeentehuis voor aan de deur te zetten. In verband met carnaval hebben deze brave nette burgers hiervan afgezien. We hebben het elders ingeleverd. In het HAC Weekblad op de pagina van het Gemeentenieuws uit Cranendonck stond over het verplaatsen van de glasbakken helemaal niets vermeld! Dit kan toch niet zo moeilijk zijn? Graag dus een verzoek aan u om dit bekend te maken. Volgende week alstublief een reactie van uw zijde. 

Goede burgers uit Cranendonck

(Naam en gegevens op de redactie bekend)