Initiatiefvoorstel aangenomen

Dinsdag is in de gemeenteraad op initiatief van ELAN een raadsvoorstel behandeld. Met dit raadsvoorstel wilden wij het college de opdracht geven om de focus te leggen op het beëindigen van het AZC per 1 juli 2024 in plaats van het langdurig vestigen van het AZC in Cranendonck (de huidige opdracht). Volgens wethouder Marcel Lemmen is een “actieve sluiting” vóór 1 juli 2024 juridisch niet mogelijk.

Met dit initiatiefvoorstel wilden wij onze eigen inwoners en ondernemers, die dagelijks overlast ondervinden van het AZC, eindelijk perspectief bieden. Daarbij moet niet vergeten worden dat in een deel van Cranendonck nog altijd een noodbevel geldt en is aangewezen als veiligheidsrisicogebied.

Vorige week gebruikten enkele politieke partijen ons voorstel als aanleiding om ons vlak voor de verkiezingen weg te zetten als partij die geen oog had voor de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De oorlog in Oekraïne en het AZC worden door deze partijen onterecht in één adem genoemd.

Ook ELAN betreurt de oorlog in Oekraïne waar tal van mensen genoodzaakt zijn om te vluchten en huis en haard te moeten achterlaten. Deze vluchtelingen worden door Nederland niet aangemerkt als asielzoeker en doorlopen dus ook niet de asielprocedure. Om die reden is de kans klein dat het AZC in Cranendonck op grote schaal Oekraïners op gaat vangen nu de reguliere asielinstroom vanuit onder meer Noord-Afrika nog onverminderd hoog is.

Maar volharden geeft resultaat, zo bleek tijdens de raadsvergadering. Sinds de aanvang van de opvang in 2014 hebben we consequent volgehouden dat het huidige AZC met 1500 plaatsen veel te groot is voor onze plattelandsgemeente. Ons initiatiefvoorstel, aangevuld met enkele aanpassingen, werd unaniem aangenomen in de gemeenteraad. Daarmee wordt de focus verlegd naar het beëindigen van het huidige AZC in Cranendonck per 1 juli 2024. 

Samen met u en de eigenaar van de grond gaan we de komende jaren gebruiken om te onderzoeken wat een goede toekomstige bestemming is voor het gebied van de voormalige Nassau Dietzkazerne.

De fractie van ELAN Cranendonck.