Leerlingen openen gerestaureerd Ursulinenklooster

PELT – Na 22 maanden restauratie en renovatie werd op maandag 7 maart het Ursulinenklooster door leerlingen van WICO campus Overpelt in gebruik genomen. De school is trots dat ze een monument met een groots verleden deze nieuwe bestemming heeft kunnen geven voor de toekomst. Daarom werd de dag feestelijk gestart: de leerlingen van de leerlingenraad mochten het lint officieel doorknippen en meteen daarna kregen alle leerlingen en leraren een rondleiding door het gerestaureerde gebouw. De leslokalen, de secretariaten, burelen van directeuren en coördinatoren en speciale lokalen zoals het Rode Neuzenlokaal werden één voor één bezocht.

De renovatie gebeurde met steun van de gemeente Pelt, Onroerend erfgoed en Agion, en dit voor een totaal bedrag van 3,5 miljoen euro. Dit grootscheeps project zorgt er nu mede voor dat de school voor elk vak over heel de campus specifieke vaklokalen kan aanbieden, met eigen didactisch materiaal op maat van elk vak. De 850 leerlingen van WICO campus Overpelt krijgen nu les in een gebouw dat het verleden nog duidelijk ademt, maar tegelijk ook volledig aangepast is aan de noden van de 21ste eeuw, met onder meer een geïntegreerde ventilatie. Het project wordt dan ook door alle partijen beschouwd als een mooi voorbeeld van een herbestemming van religieus erfgoed.

WICO campus Overpelt herbergt 3 studiedomeinen voor 850 leerlingen. Voor de leerlingen van het domein Taal & Cultuur en Kunst & Creatie is het historisch karakter van het vernieuwde klooster inspirerend voor woord en beeld. Voor de leerlingen van het domein Mens & Maatschappij vormt het maatschappelijk belang van het Ursulinenklooster in de Peltse samenleving van de afgelopen 120 jaren een hoeksteen voor hun studies. En iedereen, van leerling tot leraar of bezoeker, zal ongetwijfeld de rust en de warmte van het gebouw ervaren en waarderen. Van de bouw van het klooster in 1900, de komst van de zusters Ursulinen naar het klooster, de start van de lagere school met 170 kinderen, naar een moderne WICO campus met 850 leerlingen en 150 personeelsleden: hiertussen strekken zich 120 jaren van boeiende geschiedenis uit. Met respect voor deze geschiedenis kan het klooster nu haar nieuwe rol van betekenis spelen in het Noord-Limburgse onderwijs. Iedereen mag het resultaat komen bekijken op de officiële opening op 19 maart. We openen de kloosterpoort van 14.00 uur tot 20.00 uur. Naast een wandeling door het klooster, kan u genieten van informatie over de geschiedenis van het ursulinenklooster, muzikale intermezzo’s, gedichten, dans van Imago Tijl, kunsttentoonstelling van leerlingen campus Overpelt … We hopen u die dag te mogen ontmoeten.