Extreme verkeersoverlast randweg zuid nadert zijn einde!

Quote: “Een hoopvolle ontwikkeling…!”

Voor zo’n 1000 inwoners van Budel zijn er oplossingen op komst, want het extreme verkeersaanbod over de (tijdelijke) Randweg Zuid gaat eindelijk aangepakt worden! 

Dagelijks rijden (en vaak racen…) nu ca. 9.000 auto’s waarvan ruim 300 vrachtwagens over dit traject vanaf de Meemortel tot aan de grens met België. Maar ook de Nieuwstraat en Burg. van Houtstraat in Budel hebben al jaren flinke overlast: ca. 4.000 voertuigen per etmaal. (Verkeersmodel SRE 3.0 van 19-11-2020). In 2030 zullen er ca. 11.600 over de Randweg rijden! Je moet er niet aan denken!

Bewoners lopen nu al een onaanvaardbaar gezondheidsrisico, daarnaast is de geluidsoverlast onredelijk hoog en is het er extreem onveilig, niet alleen voor de bewoners, maar voor alle gebruikers en overstekers, zoals sporters, scholieren en mensen die naar het Budel Medisch Centrum willen

De recente aanwezigheid van een traumahelikopter was daar een voorbeeld van. “Bijna” ongelukken met fietsers komen regelmatig voor. Zeer beangstigend voor ouders van schoolgaande kinderen omdat er nu vrachtwagens met allerlei goederen, waaronder ook gevaarlijke stoffen, langs hun fietsjes razen. En op slechts 5 meter afstand van de puien van woningen. Dieseldampen, trillingen, lawaai: er komt geen einde aan!

Maar … er zijn oplossingen op komst! Stappen worden gezet. Het CRZ (Collectief van bewoners tijdelijke Randweg Zuid) dringt er al jaren bij de gemeente op aan en heeft in de afgelopen maanden ook met de 5 grootste partijen aan tafel gezeten. Op 12 november 2021 kwam de VVD met een motie: “Voortvarend aan de slag met het verlengen van de N611. Wat ook een oplossing is voor Weert en Hamont”, was de letterlijke VVD-tekst. En belangrijk: Ondersteund door alle partijen. De opdracht voor de wethouder werd nog verruimd met de uitwerking van een verkeersplan voor de hele gemeente, dus voor alle kernen. De N611 is een deel van de échte Randweg-Zuid, van de rotonde bij het tankstation, richting Dorplein.

Vooral wethouder Lemmen (tijdelijk op dit dossier) toont daadkracht en is met plannen en een tijdspad gekomen waar oplossingen worden onderzocht die ertoe doen. Ook de verantwoordelijke beleidsmedewerker zet er vaart achter. Dit is een doorbraak. Na ruim 25 “tijdelijke” jaren kunnen aanwonenden en gebruikers uitzien naar het einde van deze ellendige situatie. Het CRZ is daar blij mee. De overlast neemt hand-over-hand toe, dus er moet nu écht wat gebeuren. 

Doelstelling van het CRZ voor de korte termijn is: Vrachtverkeer omleiden en er met een noodmaatregel een 30 km-zone van maken voor een deel van het tracé. Dan wordt het meteen veiliger en gezonder. De situatie kan dan na realisatie van de N611 blijvend in een 30 km-zone worden omgezet. Dit sluit aan bij internationaal en nationaal beleid: 30 km/uur binnen de bebouwde kom.

Nu komen de verkiezingen eraan en de (nieuwe) Gemeenteraad moet straks beslissingen nemen. In 2018 torpedeerde de politiek het Schoterakkers Plus-tracé. En dat mag niet wéér gebeuren. Het CRZ zit er bovenop en zal ook na de verkiezingen de vervolgstappen richting College van B&W onder de aandacht houden. In de verschillende partijprogramma’s op dit punt (‘Verkeer’), valt te lezen waar de partijen voor staan. Het CRZ zal de betrokken aanwonenden via een flyer informeren.

Ingezonden door Collectief van bewoners tijdelijke Randweg Zuid