Opheffing veiligheidsrisicogebied rond AZC Budel

In overleg met politie en Openbaar Ministerie is besloten per 15 maart 2022 het veiligheidsrisicogebied rond het AZC in Budel op te heffen. Op 15 februari 2022 besloot de burgemeester, ook in overleg met politie en Openbaar Ministerie, de werking van het veiligheidsrisicogebied te verlengen tot 15 maart. Reden hiervoor waren de ernstige incidenten die toen hadden plaatsgevonden. 

Afgelopen maand hebben zich rond het terrein van het AZC geen incidenten voorgedaan die een nieuwe verlenging van het veiligheidsrisicogebied rechtvaardigen. 

Uiteraard blijft de situatie van overlast en criminaliteit in en rond het AZC de volle aandacht houden. Wanneer daar aanleiding toe is worden op dat moment opnieuw passende maatregelen genomen.