ELAN stelt Patrick Beerten aan als informateur

CRANENDONCK – Nu de definitieve verkiezingsuitslag uitslag bekend is, heeft ELAN – met zeven zetels de grootste fractie in de nieuwe gemeenteraad – het voortouw genomen bij de formatiegesprekken. ELAN heeft initiatief genomen om in een overleg met alle andere fracties te bespreken hoe een gezamenlijk raadsakkoord op hoofdlijnen en nieuw college van B en W tot stand kan komen.

Door Roy de Leijer

“Afgelopen maandag hebben hiervoor de eerste oriënterende gesprekken met de andere partijen plaatsgevonden”, zegt ELAN-lijsttrekker Carry van Rooij. 

Op dezelfde dag werd de definitieve verkiezingsuitslag gemeente Cranendonck vastgesteld. Hierbij kwam ELAN als de grote winnaar uit de bus. De partij veroverde vorige week 7 raadszetels, een aantal dat voor het laatst in 2010 werd behaald. ELAN won daarmee de verkiezingen van het CDA (5 zetels), Cranendonck Actief (3), Pro6 (2) en de VVD (2).

De uitkomst van het eerste overleg is dat in een eerste verkennende ronde Patrick Beerten als informateur met alle fracties in gesprek gaat om te inventariseren hoe zij de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen interpreteren en om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een gezamenlijk raadsakkoord op hoofdlijnen. Een dergelijk raadsakkoord moet dan leidend zijn voor de komende vier jaren en de basis vormen voor een college dat daaraan uitvoering kan geven. 

Van Rooij: “Het raadsakkoord moet geen dikke pil worden. De inhoud moet bij wijze van spreken op één A4’tje passen.”

De eerste gesprekken vinden deze week plaats waarna hierover verslag wordt uitgebracht. Daarna wordt besloten hoe het vervolg van de collegevorming er uit zal zien.

Foto Jos Meusen