GAS-ambtenaren controleren extra op zwerfvuil 

HAMONT-ACHEL – Op de gemeenteraad werd op 24 maart de aanstelling van GAS-ambtenaren goedgekeurd. Zwerfvuil en sluikstort zijn al jaren een doorn in het oog van iedere Hamont-Achelaar. Dat blijkt ook uit de netheidsenquête die de stad afnam in de zomer van 2021. Om dit probleem aan te pakken worden GAS-ambtenaren aangesteld die zullen instaan voor de handhaving van dit probleem. 

De stad Hamont-Achel spant zich al jaren in om zwerfvuil in te perken: door te sensibiliseren en verschillende opruimacties te organiseren. Vanaf nu zet de stad ook in op gerichte patrouilles om overtreders te bestraffen. Deze patrouilles worden uitgevoerd door de aangestelde GAS-ambtenaren. Dit zijn burgers die door de stad aangesteld zijn. Zij zullen in burger op verschillende evenementen zoals Hamontisser aanwezig zijn om indien nodig mensen te wijzen op een overtreding. Ook kunnen zij patrouilleren op een doordeweekse dag bijvoorbeeld in het Stadspark of op de markt. Op deze manier kunnen ze plekken waar zwerfvuil een groot probleem vormt, gericht aanpakken. 

De GAS-ambtenaren hebben de bevoegdheid om een GAS-boete uit te schrijven voor mensen die ze betrappen op het weggooien van zwerfvuil. Het niet bij hebben van een hondenpoepzakje of het op de foute plaats deponeren, het wegwerpen van sigarettenpeuken en het verkeerd aanbieden van huisvuilzakken die daardoor op straat blijven staan, wordt ook beboet met een GAS-boete. Door deze handhaving werkt de stad aan een gericht zwerfvuilbeleid binnen Hamont-Achel.

In het skatepark is er veel zwerfvuil aanwezig, vooral in de zomermaanden. Samen met de jongeren worden daarom de handen in elkaar geslagen om het skateterrein zwerfvuil te krijgen en te houden. Op 2 april komen de Burgemeester en schepenen, Mooimakers, Lewis, de buurtbewoners, skaters en jongeren, het HA Duikt Onder team, de raadsleden, Jeugdnetwerker Katrien, Deskundige duurzaam wonen en leven Caroline en het UiTpunt samen tijdens een korte receptie in het skatepark. De bedoeling van deze receptie is om aandacht te vragen voor de zwerfvuilproblematiek en om de jongeren een gedeeltelijke verantwoordelijkheid te geven. 

Om een GAS-boete te voorkomen gooi je dus je peuk, blikje of zakje hondenpoep best in de vuilnisbak. Zo maken we van Hamont-Achel een propere stad, waar het aangenaam wonen en vertoeven is.