Vastenactie 2022 

CRANENDONCK – Deze week of volgende week ontvangt u een folder in de brievenbus m.b.t. de Vastenactie. Dit jaar wordt, evenals vorig jaar, het Vastenactie-zakje niet huis-aan-huis opgehaald. U kunt uw  bijdrage doen door de volmacht op de Vastenactie-zakjes in te vullen en dit op de post te doen (postzegel is niet nodig). In de kerken is er de mogelijkheid om het zakje in te leveren. Ook kunt u een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. Of scan de QR-code met de mobiele telefoon en maak het bedrag over via iDEAL.

Vastenactie 2022: Je land is je leven

Vastenactie is een campagne die Cordaid voert in samenwerking met de Stichting Bisschoppelijke Vastenactie. In de zes weken tussen Carnaval en Pasen zetten meer dan duizend parochiële werkgroepen en nog eens duizenden vrijwilligers zich in voor deze campagne. Ook u kunt helpen! De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van het beschermen van landrechten van inheemse volken. Hun recht op land raakt aan grote uitdagingen als voedselzekerheid, biodiversiteit, milieu en klimaat. Wereldwijd leeft één op de drie mensen van de opbrengst van hun land. Het meeste voedsel wordt kleinschalig geproduceerd, met hulp van natuurlijke hulpbronnen. Inheemse gemeenschappen beschermen op deze manier tachtig procent van de biodiversiteit. Helaas worden dagelijks mensen met geweld uit hun huizen gezet, omdat overheden of grote ondernemingen deze kostbare grond willen exploiteren. Bijvoorbeeld voor het aanleggen van een palmolieplantage of de bouw van een waterkrachtcentrale.

Behoud van voedselzekerheid 

Landonteigening voor de aanleg van plantages met slechts één gewas leidt tot vermindering van de biodiversiteit en het vernietigen van lokale voedselsystemen. Grootschalige houtkap heeft ernstige gevolgen voor milieu en klimaat. Daarom is het belangrijk de landrechten van lokale gemeenschappen te beschermen.

Wat doet Vastenactie?

De afgelopen jaren heeft Vastenactie zo’n 28.000 mensen geholpen bij hun strijd voor landrechten. In 2022 ondersteunt de Vastenactie 3 Maya-gemeenschappen in Guatemala bij conflicten over landrechten. In Libanon krijgen 250 gezinnen van Syrische vluchtelingen hulp bij het opbouwen van een menswaardig bestaan en in Brazilië ontvangen 60 families materialen en begeleiding bij het opzetten van een tuinbouwproject.

Hoe kunt u helpen?

Hieronder ziet u enkele voorbeelden waar de Vastenactie aan bijdraagt:

  • € 23 : reparatie drinkwatersysteem voor één familie
  • € 45 : één bijenkorf voor een bijenhoudersgezin
  • € 74 : een kleine plantenkas om groenten te laten kiemen

Voorlichting op scholen

Wij zijn graag bereid om op scholen te komen vertellen over de Vastenactie. Met behulp van een PowerPointpresentatie vertellen we met beelden over de kleinschalige projecten die in de ontwikkelingslanden opgezet zijn en die direct concrete hulp bieden daar waar het nodig is. Samen met de leerkracht kunnen we het gesprek aangaan met de kinderen om te kijken hoe ieder kind een eigen bijdrage kan leveren vanuit de gedachte ‘Door iets van onze overvloed te delen, kunnen we het leven van andere mensen verbeteren: even minderen voor een ander’. We denken ook graag mee met het opzetten van bv. een sponsoractie. Neem gerust contact op met ons dan bespreken we de mogelijkheden voor het volgende schooljaar. Er is ook een aanbod met kindertheater/ poppenvoorstelling rondom het thema. 

Op www.vastenactie.nl leest u meer over de projecten die we steunen.

Voor meer informatie of als u bereid bent te helpen bij het bezorgen van folders kunt u terecht bij Ben Kursten of Gerrie Derks. E- mail; [email protected] of [email protected]