Nieuw nummer Grevenbroeker Echo’s

HAMONT-ACHEL – In dit nummer zijn een zevental artikelen opgenomen. Door een gelukkig toeval werden de officiële stukken van Adriaan Spaas in de familie bewaard en werden ze onlangs aan onze vereniging ‘De Goede Stede Hamont’ geschonken. Adriaan was mandataris tijdens de regeringen van keizer Napoleon, koning Willem I  en koning Leopold I, een uitzonderlijke situatie. Luk Van de Sijpe heeft zijn curriculum vitae in een artikel  gegoten.

De openbare verkopen en de mombaarsrekeningen (voogdijrekening) in de registers van de schepenbank van Grevenbroek geven een goed beeld van hoe onze voorouders gekleed waren in de 17e eeuw.  Verschillende benamingen die in die tijd gebruikt werden zijn ons nu onbekend. Om een duidelijk beeld te scheppen wordt de kledij door mannen nu en de vrouwen en het volgende artikel weergegeven door Mathieu Schuurmans.

De reeks over bouwkampen door Lambert Cardinaels met o.a. Hamonter Bouwgezellen wordt in dit nummer afgesloten met de beschrijving van nog drie bouwkampen. In G.E. 114 en 115 kwam het bouwkamp Schönberg 1961 ter sprake. Uit de correspondentie van Fons Tuyaerts en zijn Duitse informant Theo Tyczewski vernemen we dat einde januari 2022 de Sint-Ansgarkerk ontwijd werd. De kerk dus waarlangs in 1961 tien Hamontenaren, een Overpelt- en 1 Neerpeltenaar, als bouwgezellen woningen voor vluchtelingen gebouwd hebben, alsmede een bouwgezel uit Lozen. Al hebben zij niet die kerk zelf gebouwd, toch hebben zij dikwijls de dienst er bijgewoond, terwijl Hubert als priester voorging. . Door de verkoop nu aan een bouwontwikkelaar voelen de parochianen zich ontheemd. Maar zoals dat dikwijls gaat: alle mogelijke vormen van verzet waren tevergeefs. Ze voelen zich in de kou en verlaten. Tevens kreeg Fons het bericht van het recent overlijden van Winfried Höpfner, de hoofdopzichter (werfleider) toen.

‘Treffend, ja roerend vooral was het ogenblik dat de eerste prijs uitgedeeld werd, wegens goed gedrag behaald door den zedigen jonge heer L. Dirks, van Hamont (België), daarvoor met den lauwerkrans bekroond, waarop de Harmonie zich dadelijk liet hooren en de geestdrift algemeen geuit werd.” (sic). In enkele Nederlandse kranten o.a. De Noord-Brabander van 3 sep. 1850 verscheen een artikel over de prijsuitreiking op 22 aug. in de Kostschool van J.F. ter Borgh en Zoon te Geldrop. Harry Van de Broek zocht en vond deze zedigen jongeheer en schreef er nu een artikel over.

Wat weet u van ’n telegram? Helena Tijskens-Thijs ontving in 1951 van haar toekomstige man een telegram. Waarom en hoe werkte zo een telegram? Lèneke legt het allemaal uit.

Ronny Mertens las het boek van Johan Otten “Duivelskwartier” met als ondertitel : “1595 : heksen, heren en de dood in het vuur”(1), zagen we tot onze verbazing dat de stad Hamont in dit verband ook verschillende keren vermeld werd.  Dit doet vermoeden dat het thema “heksen” hier in die tijd ook actueel was. Hij is er dieper op ingegaan en schreef er een artikel over. 

Mia Evers °1924-+20-mei 2021 vertelde over haar grootvader Paul Pieter Evers, °Hamont 30-06-1852- +Hamont 19-01-1887, overleden na enkele nachten waken in de koude bij de zigeuners. Hij was gehuwd met Catharina Josefina Van Poppel. Grootvader woonde op de plaats waar koster Piet de Backer later zou wonen aan de Stadswaag. Kleindochter Mia Evers was ruim 94 jaar als bewoonster van het rusthuis in de Bosstraat toen ze een verhaal vertelde van enkele nachtwaken bij de zigeuners. Een reconstructie van de feiten met behulp van de toenmalige kranten zorgde voor een indrukwekkend verhaal.