De metro gaat rijden in Heeze-Leende…

HEEZE-LEENDE – De duurzaamheidstrein is gestart en onderweg naar Parijs. Onderweg stoppen we op verschillende haltes en bouwen we aan een duurzamere wereld. Reist u met ons mee? Want we kunnen het niet alleen! Daar hebben we alle inwoners, bedrijven en verenigingen bij nodig. Het doel? Onszelf, onze kinderen, kleinkinderen en de generaties daarna een toekomst bieden in een groeiende en bloeiende wereld. Daar wilt u toch ook aan bijdragen?

Duurzaam vooruit

Voordat we kunnen voldoen aan de grote doelen die door de VN in Parijs zijn vastgesteld, moeten we eerst lokaal aan de slag. De opgave is groot, maar we gaan stapje voor stapje op weg. Om u inzicht te geven in de verschillende mogelijkheden, hebben we een speciaal duurzaam-metronetwerk aangelegd in Heeze-Leende. De verschillende metrolijnen vormen een routekaart met verschillende haltes (stappen) die iedereen individueel kan bezoeken en kan uitvoeren. U kunt zelf bepalen op welk moment u in- en uitstapt, welke halte u interessant lijkt om te bezoeken en welk spoor of welke sporen u graag wilt volgen. 

Metrolijnen: hoofdthema’s duurzaamheid

Iedere metrolijn heeft een eigen kleur, die is gelinkt aan een hoofdthema als het gaat om duurzaamheid in Heeze-Leende:

 • Energietransitie: de overgang van fossiele brandstoffen (gas, steenkolen) naar volledig duurzame energie (wind, zon en water). Dit zijn energiebronnen die niet opraken en dus altijd voorhanden zijn om energie op te wekken.
 • Klimaatadaptatie: het klimaat verandert en wordt extremer: harde regenbuien, met overstromingen als gevolg. Maar ook hittegolven en uitdroging van de natuur in de warme maanden. De mate waarin wij onze omgeving kunnen aanpassen aan klimaatverandering, noemt men klimaatadaptatie. 
 • Biodiversiteit: gezonde ecosystemen met veel verschillende planten en dieren zorgen ervoor dat we de gevolgen van klimaatverandering beter kunnen opvangen. Het is belangrijk dat we onze ecosystemen beschermen en verbeteren. 
 • Circulaire economie: het gebruik van duurzame en 100% circulaire materialen en deze ook op een duurzame manier produceren, zodat grondstoffen niet langer uitgeput raken. 
 • Mobiliteit: ons verkeer en het transporteren van goederen is verantwoordelijk voor bijna een kwart van de CO2-uitstoot in Nederland. We zetten in op duurzamere alternatieven, zoals de fiets, trein of het delen van (elektrische) vervoersmiddelen.

Wilt u meer weten over deze hoofdthema’s? Kijk dan op www.heeze-leende.nl/duurzaamvooruit 

Metrohaltes: onderwerpen en actiemomenten

Op de metrolijnen komt u verschillende haltes tegen. Dit zijn de projecten en acties die een bijdrage leveren aan een duurzamer Heeze-Leende. Lijkt een project of actie u interessant? Stap dan uit op deze halte en bekijk of en zo ja, hoe u uw steentje kunt bijdragen. Bijvoorbeeld door: 

 • minder energie te gebruiken in uw huis en de gebouwen waar u komt;
 • duurzaam te reizen met een elektrisch vervoersmiddel;
 • afval goed te scheiden;
 • regenwater af te koppelen;
 • uw tuin te vergroenen (tegels eruit, planten erin);
 • de bandenspanning van uw auto regelmatig te controleren en waar nodig aan te passen;
 • een broodtrommel gebruiken in plaats van boterhamzakjes; 
 • vaker te kiezen voor een vega(n) maaltijd;
 • etc. etc. etc. 

Op onze website www.heeze-leende.nl/duurzaamvooruit ziet u nog meer voorbeelden van hoe u zelf aan de slag kunt gaan, met behulp van grote of kleinere aanpassingen. Laat u eens inspireren, want u kunt meer doen dan u zelf denkt!

Waarom aan de slag met duurzaamheid?

Los van dat we onze wereld graag op een goede manier doorgeven aan de generaties na ons, rijden er enkele grote ‘treinen’ in de richting van Parijs, Glasgow en Den Haag. Eind 2015 is er in Parijs een VN-Klimaatakkoord opgesteld, met doelen om de klimaatverandering op aarde tegen te gaan. In Glasgow zijn deze doelen eind 2021 aangescherpt en compleet gemaakt. De Nederlandse politiek in Den Haag heeft als doel gesteld dat we in 2030 bijna de helft minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden en in 2050 zelfs 95% minder. 

Wil je meer weten over de klimaatdoelen die ten grondslag liggen aan de aanpak van duurzaamheid in Heeze-Leende? Kijk dan op www.heeze-leende.nl/duurzaamvooruit