Immunotherapie hype of hoop?

WEERT – Immunotherapie groeide in korte tijd uit tot een van de meest onderzochte en hoopgevende kankerbehandelingen. De therapie helpt het afweersysteem, zodat de afweercellen van de patiënt kankercellen opsporen en vernietigen.

Op uitnodiging van het Toon Hermans Huis Weert vertelt Dr. Lizza Hendriks, longarts in het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ op woensdag 20 april a.s. over haar ervaringen met deze relatief nieuwe methode van kankerbehandeling. 

De avond wordt gehouden in Theater de Huiskamer, ingang St.-Raphaëlpad. 

Aanvang 19.30 uur, gratis toegang, wel vooraf aanmelden via [email protected] of via 0495-541444.

Dr. Lizza Hendriks over Immunotherapie

Onderzoekers werken internationaal aan verschillende manieren om afweercellen te helpen kanker te herkennen als lichaamsvreemd en daarop te reageren. Eén van deze onderzoekers is de in Ospel geboren Dr. Lizza Hendriks. 

In haar lezing vertelt zij wat we verstaan onder immunotherapie bij kanker en over haar ervaringen met deze therapie vanuit meerdere invalshoeken (niet alleen bij longkanker). Ook zal zij ingaan op de meest recente ontwikkelingen en de verwachtingen op korte en langere termijn.

Naast informatie en praktische tips, is er deze avond volop ruimte om vragen te stellen. 

In 2019 won Lizza Hendriks de prestigieuze Dirkje Postma Talent Award, een stimuleringssubsidie van het Longfonds voor excellerende onderzoekers. In 2021 is zij toegetreden tot de Jonge Akademie. Dit is een platform waarin jonge topwetenschappers uit verschillende disciplines samenwerken op het gebied van onderzoek en wetenschapsbeleid.

Aanmelden

Deze bijzondere avond wordt gehouden op woensdag 20 april in theater de Huiskamer, St.-Raphaëlpad in Weert en begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. De entree is gratis. Aanmelden is noodzakelijk. Dit kan via [email protected] of telefonisch 0495-541444.