WICO Campus Overpelt steunt goede doelen

PELT – Met de opening van het Ursulinenklooster begin maart, hebben de leerlingen van WICO campus Overpelt kloosterkoekjes gebakken en verkocht ten voordele van Pelicano. Een organisatie die kinderen in kansarmoede financieel ondersteunt bij hun studies om zo uit die vaak vicieuze cirkel te raken. Meer informatie over deze organisatie is te vinden op www.pelicano.be Daarnaast werd er in het kader van de vasten een solidariteitsmaaltijd georganiseerd. Een sobere maaltijd waarbij we ook de wereldwinkel steunen door van hen producten af te nemen. Door de massale deelname aan de solidariteitsmaaltijd hebben we 600 euro kunnen schenken aan Bollé Bollé voor projecten in Tanzania (bouw van verschillende schooltjes). Meer info over dit project is te vinden via www.bollebolle.be/nl/projecten