Tijdelijk verbod gebruik grondwater voor beregenen grasland

REGIO – Tot 1 juni mag in drie zuidelijke regio’s van Brabant geen grondwater worden gebruikt om grasland en sportvelden te beregenen. De grondwaterstanden zijn daar onder de grenswaarde gezakt. De Brabantse waterschappen besloten dit op 1 april om de grondwatervoorraad te beschermen. Februari was nog kletsnat, met twee keer zoveel regen als normaal. De Brabantse waterschappen en ook boeren en natuurterreinorganisaties hebben veel water vastgehouden. Maart was juist extreem droog en zonnig. Door de vele zonuren, hoge temperaturen, nauwelijks regen en een verdrogende oostenwind zakten de grondwaterpeilen razendsnel weg. Vooral op de hogere zandgronden in het zuiden. Die gebieden hebben het eerst last van droogte. Er zijn grote verschillen qua grondwaterstanden in Brabant. In de beekdalen die lager liggen en vlakker zijn, blijft het grondwater langer op peil.