Pastorale Eenheid St.-Jozef 

HAMONT – De buxusmot heeft in onze contreien er voor gezorgd dat de traditionele palmtakjes een begeerd goed zijn geworden. Na decennia van aanwezigheid in onze tuinen zijn ze abrupt verdwenen. Zelfs de kweker-groothandelaar zag als enige oplossing voor het verschralen en verdorren van zijn planten al de percelen met buxus-plantgoed te freesen en om te ploegen

De palmtakjes die op Palmzondag gewijd werden, kregen een plaats aan het kruisbeeld. Een overledene die thuis werd opgebaard, kon je een kruisje geven met een palmtakje, gedompeld in wijwater. Op de hoeken van de akkers werd wel eens een palmtakje in de grond gestoken, in het vertrouwen dat er een goede oogst mocht komen. Dorre palmtakjes werden dan weer verbrand om de assen over te houden waarmee op aswoensdag een askruisje werd gegeven, als inzet van de vasten.

Toch worden er Palmzondag in de verschillende parochies -naar godsvrucht en vermogen- palmtakjes voorzien, om ze aan het eind van de viering waarin de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. Er klinkt niet alleen het ‘Hosanna’. Het ‘kruisig hem’ is ook al hoorbaar, als tijdens de woorddienst het lijdensverhaal wordt voorgelezen. OPROEP Wie de zeldzaam geworden buxus in zijn tuin heeft staan: breng je er wat van naar de kerk, om de takjes gewijd te laten worden en ze te delen met anderen? Een waardig alternatief zijn takjes van olijfboompjes, die steeds meer in onze tuinen verschijnen. Het delen van olijf- of palmtakjes is meer dan ooit een teken om in vrede met elkaar samen te leven. 

Nog tot Pinksteren kunnen christenen ‘hun Pasen houden’. Ze worden uitgenodigd zich te verzoenen met God en -minstens even belangrijk- met elkaar. Het ontvangen van de H.Communie in de hostie is een ander onderdeel. Wie gunt een bejaarde of zieke medemens dat hij of zij ‘Pasen kan houden’? Op aanvraag bezorgen we je met plezier een zogenoemde pyxis, een doosje waarin de hostie vanuit de Eucharistieviering van de zondag naar een zieke of bejaarde wordt gebracht. We geven je ook enkele tips mee, om dit kleine ritueel te begeleiden.Familie, buren of kennissen die vanuit de zondagsviering aan zieken en bejaarden de Communie brengen, is trouwens de hedendaagse invulling van het even zinvolle -maar niet altijd meer haalbare- brengen van de ziekencommunie op ‘de eerste vrijdag’ Meer info bij de pastoor of de parochie-assistent.