Gesprekken over Raadsagenda Cranendonck gestart

CRANENDONCK – In de afgelopen week zijn de gesprekken gestart om te komen tot een gezamenlijke raadsagenda voor de komende raadsperiode. Eerder adviseerde informateur Beerten de fracties in de gemeenteraad van Cranendonck om aan de slag te gaan om een gezamenlijk afsprakenkader voor de periode 2022 – 2026 op te stellen. Aan deze gesprekken wordt deelgenomen door alle partijen die zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Zij zijn het er over eens dat het belangrijk is om een Raadsagenda op te stellen. In deze agenda worden alle onderwerpen benoemd waarover de gemeenteraad in de voorliggende raadsperiode besluiten moet nemen. Bij deze onderwerpen worden waar mogelijk kaders en randvoorwaarden meegeven zodat het college daarmee aan de slag kan en verdere voorstellen aan de raad kan uitwerken. Een vervolggesprek is ingepland voor volgende week. De verwachting is dat in de eerste week van mei een concept Raadsagenda gereed zal zijn. Wanneer de Raadsagenda gepresenteerd kan worden is op dit moment nog niet bekend.