De wilde bij

PELT – Bij het woord bestuiving denken wij meteen aan de honingbij. De wilde bij (solitaire bijen en hommels) komt nauwelijks in beeld. Extra bijenkorven in de stad? Dat klinkt als een goede zaak voor de natuur, maar het is een aanslag  op de biodiversiteit. Zo blijkt een teveel aan honingbijen nefast is voor de wilde soorten. 

En net deze wilde bijen zorgen voor het behoud van onze biodiverse natuur. Wilde bijen leven, in tegenstelling tot honingbijen, solitair. Het overgrote deel nestelt in de grond. Enkele soorten maken hun nest in holle stengels en in oude kevergangen in dood hout. In haar nestlocatie bouwt het vrouwtje meerdere celletjes die ze elk apart opvult met een voorraadje van stuifmeel en een beetje nectar. Op dit stuifmeel broodje legt ze een eitje, een twintigtal in totaal. Na ruim een maand heeft het wijfje al haar energie opgebruikt en sterft ze. In enkele dagen ontwikkelt het eitje zich tot een larve die zich volvreet met het stuifmeel. Pas het jaar nadien is de cirkel rond en verlaat de volledig ontwikkelde bij haar nestcel. De hommel, ook een wilde bij,  leeft in een kleine kolonie, waarvan alleen de koningin de winter doorkomt. In maart gaat ze op zoek naar een nestholletje en de cyclus kan herbeginnen.

In ons ‘verarmd’ Vlaanderen is het knokken voor elke bloem. En de wilde bij is hier altijd de verliezende partij. De honingbij is sterk dominant en kaapt op die manier de aanwezige nectar en stuifmeel weg voor de neus van de wilde bij. 

De honingbij mag dan een een stuk minder goed bestuiven, toch wordt steeds de honingbij ten tonele gevoerd en blijft de wilde bij telkens weer onderbelicht. De maatschappelijke belangstelling rond bijenwelzijn gaat door het sterke lobbywerk van de imkers onterecht steeds naar de honingbij. We zetten massaal in op ondersteuning van de getemde versie en zo verschijnen er steeds meer imkers met zeer goede bedoelingen, en worden de wilde bijen aan hun lot overgelaten.

Deze presentatie op 4 mei wil nu eens niet de honingbij maar wel de wilde bijen, zij die het echt verdienen,  voor het voetlicht brengen. Want zij en niet de honingbij zijn de herauten van onze biodiversiteit.  Deze voordracht toont met veel videomateriaal het ongewoon boeiende leven van deze fantastische diertjes. Maar ook vertellen we waarom de honingbijen een bedreiging vormen voor hun wilde zusjes.  Ga wild met de wilde bij. En kom zien en luisteren op 4 mei om 19u30 in het natuureducatiecentrum ‘ De Wulp’. Uw gastspreker is Jos Daniëls, al vele jaren door wilde bijen gefascineerd.