Jubileumviering Kerkkoor

HAMONT – Bij het Kerkkoor Sint-Cecilia van Hamont-Centrum was er reden voor een “Jubileumviering”. Madeleine Huijers-Theunissen was namelijk 50 jaar lid van het gemengd zangkoor Sint-Cecilia. Ter ere van dit jubileum kreeg Madeleine een “oorkonde” een “erespeld” en een boeket bloemen aangeboden.

Op de foto v.l.n.r. Innocent Ouedraogo, Madeleine Huij- ers-Theunissen en Jan Hendriks – Foto JJS