Onderwijs voor Oekraïense kinderen in de Smeltkroes in Maarheeze

MAARHEEZE – De gemeente Cranendonck start in samenwerking met onderwijsstichting SKOzoK met een basisschool die speciaal is bedoeld voor Oekraïense kinderen. De tijdelijke school krijgt onderdak in de (voormalige) bibliotheekruimte in De Smeltkroes in Maarheeze. Direct na de meivakantie, op maandag 9 mei, krijgen gevluchte kinderen uit de Oekraïne hier basisonderwijs aangeboden. Het gaat om kinderen die zijn neergestreken in de gemeenten Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck.

Door Roy de Leijer

De voorbereidingen voor de tijdelijke basisschool zijn al wekenlang gaande. Waar de gemeente faciliteert in een geschikt onderkomen, draagt SKOzoK de verantwoordelijkheid voor het onderwijs zelf.

De Cranendonckse wethouder Marcel Lemmen (onderwijs) spreekt van een stevige krachtinspanning: “Het is nog niet zeker dat op 9 mei alle lampjes op hun plek hangen, maar we kunnen dan in ieder geval starten.”

Vooralsnog worden er twee lokalen voor maximaal dertig kinderen ingericht. De tijdelijke school start waarschijnlijk met een achttal leerlingen. “Het exacte aantal is op dit moment lastig aan te geven, omdat enkele kinderen inmiddels al onderwijs volgen op reguliere basisscholen in Heeze-Leende en Valkenswaard. Het is nog even de vraag hoeveel leerlingen er uit die setting overstappen”, vertelt Nicole van Eert-Maas. Ze is behalve regiodirecteur bij SKOzoK ook leidinggevende van basisschool De Stapsteen en school voor nieuwkomers De Opstap in Maarheeze. 

Een centrale locatie heeft de voorkeur voor het lesgeven aan vluchtelingenkinderen. Van Eert: “Hiervandaan kunnen ze doorstromen naar het reguliere onderwijs. We hebben hier in Maarheeze bovendien al de nodige ervaring met nieuwkomerskinderen, alleen niet voldoende plek. De huidige vijf ruimtes zitten hartstikke vol.” De Oekraïense kinderen komen straks ook in contact met andere leerlingen. Dat gebeurt onder meer tijdens pauzes en de gymles. Ze krijgen ook les in de Nederlandse taal.

Van Eert benadrukt het belang van maatwerk én een goede intake: “Vanuit deze gesprekken kijken we wat de leerlingen nodig hebben en welke expertise.” Belangrijk is onder meer dat de kinderen een veilige basis krijgen aangeboden.

De gemeente Cranendonck vangt op dit moment 22 Oekrainse vluchtelingen op. Voor de vier ‘Cranendonckse’ kinderen heeft het intakegesprek al plaatsgevonden. Zij kunnen op 9 mei sowieso kunnen starten.

De komende weken zal de ruimte in de (voormalige) bibliotheek gebruiksklaar gemaakt worden. Dat betekent onder andere dat de bibliotheek vervroegd gaat verhuizen naar de foyer van De Smeltkroes. Tot die tijd kunnen bibliotheekleden terecht in ‘oude’ bibliotheekruimte.

Het gaat vooralsnog om een periode tot aan de zomervakantie. Lemmen: “We zijn onder meer afhankelijk van het verloop van de oorlog en de inzichten die spelen bij veiligheidsregio. Na de zomer kijken we verder.”

Het is de bedoeling dat kinderen en jongeren die in aanmerking komen voor het voortgezet onderwijs gebruik gaan maken van de faciliteiten in Eindhoven of via de reguliere weg instromen.