Vier Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt in Cranendonck

CRANENDONCK – Op 26 april 2022 reikte burgemeester Roland van Kessel aan vier inwoners uit Cranendonck een Koninklijke Onderscheiding uit. Alle onderscheidingen zijn Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Meneer Tjeu Cox (geboren op 16 juni 1951) kreeg de onderscheiding voor zijn vrijwillige activiteiten in de gemeenschap van Budel-Dorplein. Hij is o.a. medeoprichter en bestuurslid van carnavalsvereniging de Lolboksen, lid van de Medezeggenschapsraad en het schoolbestuur van basisschool Sint Andreas, hij is secretaris van Werkgroep leefbaarheid Dorplein, afgevaardigde namens werkgroep Openbare Ruimte Recreatie en Natuur in buurtplatform Dorplein Uniek, lid van Buurtplatform Dorplein Uniek, Werkgroep Openbare Ruimte Recreatie en Natuur, secretaris van Bouwgroep Nieuwbouw Gemeenschapshuis De Schakel lid van de Werkgroep Gebiedsontwikkeling Weert-Cranendonck-Kempenbroek, o.a. schrijven van een gebiedsvisie en vrijwilliger bij Actiegroep Behoud Gemeentehuis.

Ook de heer Ronnie Ras (geboren op 17 november 1970) kreeg de onderscheiding van Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Ras wordt gewaardeerd voor vrijwillige activiteiten als o.a. trainer van diverse groepen en het jaarlijks organiseren van activiteiten als het weekendkamp en clubkampioenschappen bij de Cranendonckse zwemclub (CZC). Hij is tevens bondsfunctionaris L1 van de Reddingsbrigade Nederland waar hij het examineren en beoordelen van examens ‘zwemmend redden’ in de regio zuid verzorgd. Alsook is de heer Ras voorzitter van het Sint-Jansgilde Soerendonk en vrijwilliger bij en lid van de Raad van Elf van de carnavalsvereniging de Roesdonkers, o.a. lid van de prinsencommissie en kiencommissie.

De heer Harrie van Horne (geboren op 1 augustus 1940) wordt gewaardeerd voor o.a. de volgende vrijwillige activiteiten: hij is penningmeester en vrijwilliger bij de R.K. Kerk H. Gertrudis in Maarheeze. Hij was o.a. verantwoordelijk voor het financiële en uitvoerende beheer van de begraafplaatsen, lid van de werkgroep bouw en onderhoud en de werkgroep diaconie Maarheeze en Soerendonk. Daarnaast is hij bestuurslid van en vrijwilliger bij de seniorenvereniging Maarheeze. Hij zet zich daarbij o.a. in als ouderenadviseur, organisator van bridgecursussen en coördinator van de vrijwillige ouderenadviseurs, belastinginvuller, activiteitenbegeleider en mantelzorg/ondersteuner van eenzame ouderen. Ook is hij mede-initiatiefnemer van en vrijwilliger bij de Stichting Ontmoetingscentrum St. Josephschool te Maarheeze (‘Onze School’), hij was o.a. lid van de bouwgroep en van het klusteam. En zet hij zich in als coördinator bij de Stichting Goede Doelen Week Maarheeze.

Mevrouw Lies Staals (geboren op 16 januari 1938) ontving de onderscheiding voor o.a. de volgende vrijwillige activiteiten: bestuurslid van en vrijwilliger bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Budel. Zij is o.a. gastvrouw en bezoekt diverse cliënten en onderneemt activiteiten met hen. Ook is zij vrijwilliger bij het zorgcentrum Mariënburght in Budel. Daar is zij activiteitenondersteuner en bezoekt diverse eenzame bewoners. Ook ondersteunt zij de afdeling ‘kleinschalig wonen’.