OKRA Trefpunt Hamont vierde haar 65 jarig jubileum 

HAMONT – Het coronavirus belemmerde vanaf 2020 de dagelijkse activiteiten van de vereniging Okra trefpunt Hamont. De vereniging werd gesticht in 1955 toen onder de benaming van “de KBG” “Katholieke Bond van Gepensioneerden.” Later veranderde de naam naar OKRA, wat staat voor Open – Kristelijk – Respectvol – Actief. 

Er werd gevreesd voor de jubileumviering van de vereniging OKRA trefpunt Hamont. Uiteindelijk kon het jubileumfeest doorgaan op donderdag 21 april 2022 in De Posthoorn te Hamont onder het motto “Okra trefpunt Hamont jubileert 65 jaar”. Er was dus ruim tijd geweest om na te denken om er een jubilerend feest van te maken. Bijna 100 leden werden verwelkomd door de “team-leider” in de feestelijk aangeklede zaal “de Posthoorn” verzorgd, versierd en feestelijk aangekleed door de Dames van de hobby-club. Ook de dansclub “OKRADA” trad aan met een korte dansvoorstelling als feestelijke start van het programma. In zijn feestrede gaf de teamleider een overzicht van de  werking van de vereniging sedert haar oprichting in 1955 tot haar huidig aanbod van  activiteiten zowel voor vrouwen  als mannen, zowel op sportief-, ontspanning- creatief- en cultureel vlak en waarbij regelmatig praktische ondersteuning door leden van regio Limburg aan de plaatselijke clubleden wordt gegeven.  Hij bedankt ook de huidige bestuursleden en gemotiveerde clubleden om de organisatie van de verscheidene activiteiten in goede banen te leiden. Tot slot verontschuldigt hij De proost Innocent die door eerder gemaakte afspraken niet kon aanwezig zijn. Na het heffen van het glas en het zingen van een aangepast en toepasselijk “Okralied” kon worden overgegaan tot het aanzitten aan tafel en het nuttigen van een feestelijke maaltijd. Ontspannend optreden van goochelaar:”Renaldo”! Regio Limburg mocht aan enkele verdienstelijke  bestuursleden en clubverantwoordelijken  een “zilveren ereteken” overhandigen.  Aan 2 bestuursleden die tijdens de corona periode overleden werd een “gouden ere-teken postuum”toegekend. Het was een geslaagde jubileumviering! Iedereen keerde tevreden huiswaarts. Dankjewel voor de vele helpende handen voor het slagen van deze feestelijke jubileumnamiddag” voor de Okraleden van Trefpunt Hamont.

Meer info over Okra staat op: www.okra.be/trefpunt/hamont