Joren Mertens stapt uit N-VA 

HAMONT-ACHEL – Tijdens de gemeenteraad van donderdag 28 april 2022 werden de aanwezigen op de hoogte gebracht van het vertrek van Joren Mertens, derde schepen van o.a. cultuur, sport en erfgoed, uit de lokale N-VA fractie. “Behalve onregelmatigheden binnen het dossier betreffende sporthal De Koekoek in Achel, voelde ik me ook niet meer goed bij de manier waarop er met elkaar werd omgegaan,” aldus Mertens. Mertens zal vanaf nu als onafhankelijke partij zetelen in de gemeenteraad, waardoor hij nu als het ware pal tussen de meerderheid en de oppositie komt te staan. “Er zal vanaf nu nog meer en vooral beter gediscussieerd moeten worden vooraleer er een motie goedgekeurd moet worden vanuit de gemeenteraad van Hamont-Achel,” vertelt Mertens. 

Joren is al sinds zijn 18de levensjaar verbonden aan de N-VA. “En dit is nog steeds de partij waarmee ik me het meest verbonden voel,” legt hij uit. “Maar sinds ik vorig jaar schepen Jef Plas heb opgevolgd heb als schepen van o.a. cultuur, sport en erfgoed ben ik al meerdere malen met geconfronteerd met een, volgens mij, verkeerde manier van werken.” Een van de grote dossiers die Joren in zijn beheer heeft is de nieuwbouw van sporthal De Koekoek in Achel. “In dit dossier zijn er, mijn inziens, onregelmatigheden gebeurd, waardoor ik me niet meer goed voelde bij dit project. Daarnaast is het voor mij ook belangrijk dat iedereen met respect wordt behandeld, en ook dat gebeurde niet altijd. Ik was aanvankelijk niet op de hoogte van deze onregelmatigheden en ik wil hier dus geen enkele verantwoordelijkheid voor nemen. Redenen voor mij om nu als onafhankelijke partij te zetelen.” Joren blijft dus op post en zijn focus zal blijven liggen op cultuur en erfgoed in de stad. “Wat is het beste voor de stad Hamont-Achel? Met die insteek zal ik ook in de toekomst projecten bekijken en er zo, onafhankelijk, mijn stem over uitbrengen. Op het gebied van sport is onze stad goed bezig, maar op het gebied van cultuur en erfgoed kan het nog beter! 

In mijn beslissingen zal ik zeker de juridische en financiële kant meenemen, maar ook de sentimentele insteek zal meespelen.” Of Joren zich bij de volgende verkiezingen in 2024 opnieuw kandidaat stelt en in welke hoedanigheid, weet hij zelf nog niet. “In het politieke landschap is twee jaar nog heel lang en kan er van alles gebeuren. We wachten dus nog even af.” 

Eerste schepen Roger Mertens (N-VA) reageert: “Tijdens de gemeenteraad van donderdag 28 april hebben we akte genomen van het ontslag van Joren uit de N-VA. We betreuren het feit dat Joren vooraf zijn bedenkingen en zorgen niet kenbaar heeft gemaakt aan ons als partij. Er is geen enkel gesprek geweest. Verder distantiëren wij ons van zijn uitspraken omtrent de onregelmatigheden in het dossier van sporthal De Koekoek.” Mertens vervolgt: “Het is uiteraard jammer  dat onze partij nu met 1 schepen minder verder moet. Maar we blijven uiteraard verder gaan met hetzelfde enthousiasme als voorheen.” 

SAMSUNG CSC