Lintjesregen 2022 Valkenswaard 

VALKENSWAARD – Bij gelegenheid van de jaarlijkse Lintjesregen ontvingen dit jaar in totaal 7 inwoners van de gemeente Valkenswaard uit handen van burgemeester drs. A.B.A.M. Ederveen een Koninklijke Onderscheiding. Dit vond plaats tijdens een bijeenkomst op dinsdag 26 april om 12.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van de gemeente Valkenswaard aan de Hofnar 15 in Valkenswaard. Zes inwoners werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, één inwoonster, mevrouw Aarts-van Eijndhoven is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

Mevrouw J.H.C. (Jolanda) Aarts-van Eijndhoven (56) is sinds 1998 invuller bij FNV Belastingservice die leden en ouderen helpt bij het invullen van de belastingaangifte en aanvragen voor toeslagen. Verder is zij al vele jaren coördinator, gesprekleidster en gastvrouw van Autisme InfoCentrum Eindhoven e.o. Bij het Autisme InfoCentrum (AIC) bieden ervaringsdeskundigen mensen met autisme en hun naasten de nodige ondersteuning en iedereen kan bij een AIC vrijblijvend terecht voor informatie over autisme, voor contact met lotgenoten en themabijeenkomsten.

In het verleden was mevrouw Aarts actief voor de Tiger Academy Valkenswaard, onder andere voor de PR-zaken en als penningmeester van de Nederlandse Taekwondo Associatie Zuid Nederland. Verder was zij jarenlang actief voor Stichting Huiskamer ’t Pumpke, een Valkenswaardse vrijwilligersorganisatie met een huiskamerformule van laagdrempelige ontmoeting. Mevrouw Aarts was hier o.a. gastvrouw, bestuurslid, lid van de activiteitencommissie en verzorgde de pr. Ook was zij een aantal jaar forum moderator bij oudervereniging Balans. Oudervereniging Balans versterkt de positie van ouders van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag, onder meer door belangenbehartiging en uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorg, wetenschap en politiek. Daarnaast is zij actief (geweest) voor de Truckrun, voor verschillende basisscholen, voor de DoeWeek Dommelen, voor WereDi, voor SV Valkenswaard en voor Rugbyclub de Vets. 

Mevrouw J.L.M. (Annemie) Gerritsen-van der Heijden (55) is in 1998 toegetreden tot het bestuur van fanfare EMOS in Borkel en Schaft. Sinds 2000 is zij secretaris. Bovendien is zij, naast muzikante, onder meer ook orkestleidster van de fanfare, heeft zij al jarenlang zitting in de muziekcommissie, onderhoudt ze de contacten met Centrum voor Muziek en Dans (muziekschool) en de plaatselijke basisschool, de communie werkgroep, zet de kerstactiviteiten op en pleegt overleg met de dirigenten. Verder is zij muzikante bij carnavalskapel B&S Bloazers waar zij tevens verantwoordelijk is voor de muziekkeuze en muzikale sturing geeft aan de kapelleden. Ook is zij sinds 2017 secretaris en penningmeester van het regio-overleg van de muziekverenigingen Kempenland.

De heer G.J.M. (Gerard) van den Nieuwenhuijzen (75) zet zich al enkele decennia in voor voetbalvereniging RKVV Dommelen. Zo is hij o.a. al meer dan 30 jaar lid van de klusploeg en is hij sinds 2016 lid van de sponsorcommissie. Verder is de heer Van den Nieuwenhuijzen sinds 2017 actief als vrijwilliger bij WeDommelen bij het programma Accent op ieders Talent (versterken van (in)formele netwerken in de wijk met bewoners en ondernemers). In het verleden was de heer Van den Nieuwenhuijzen enkele jaren klusopa bij basisschool Agnetendal in Dommelen. 

De heer C.P.J. (Kees) Smits (77) is medeoprichter, bestuurslid, coördinator, chauffeur en aanspreekpunt van de 75 vrijwilligers van de buurtbusvereniging Borkel & Schaft. Deze buurtbus vervoert jaarlijks zo’n 50.000 passagiers. 

De buurtbus is in 2003 opgericht om voor de omliggende dorpen een goede verbinding op te zetten. 

Verder verricht de heer Smits hand- en spandiensten in en rondom het appartementencomplex waar hij woont.

De heer G.N. (Mies) Staals (72) is sinds 1971 vrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis, o.a. als ziekenverzorger tijdens bedevaarten en als vrijwilliger bij evenementen op EHBO-posten. Verder is de heer Staals sinds 2015 gebouwenbeheerder van het Rode Kruis gebouw in Valkenswaard. Verder is de heer Staals vrijwilliger bij Lunet. In het verleden begeleidde hij voor Lunet vakantiereizen voor mensen met een verstandelijke beperking, nu is hij vrijwilliger bij dagtochten voor mensen met een verstandelijke beperking en begeleider bij Samen Reizen, een organisatie die  vakantiereizen organiseert voor volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. 

De heer H.C.M. (Harrie) Toussaint (68) zet zich al 48 jaar via verschillende functies in voor het Broederschap der Handelse Processie Valkenswaard, die de organisatie van de jaarlijkse bedevaart naar Handel op zich neemt. Zo was hij lid van het Dagelijks Bestuur, archivaris, secretaris, plaatsvervangend president, president en vanaf 2013 is de heer Toussaint lid van het algemeen Bestuur. 

Verder is de heer Toussaint reeds 10 lid van het 4 mei comité Valkenswaard, die jaarlijks de dodenherdenking in de gemeente Valkenswaard organiseert. Ook is de heer Toussaint reeds 10 jaar bestuurslid van Stichting Op den Rösheuvel, een stichting die zich inzet voor het behoud van het funerair erfgoed en cultuur in de gemeente Valkenswaard, in het bijzonder voor het behoud en onderhoud van de monumentale Oude Begraafplaats. Voorts bekleedt de heer Toussaint al een aantal jaar het voorzitterschap van kerkkoor Laudate Dominum. 

Mevrouw E.G.J.F.G. (Lian) Verburg-van de Ven (61) is sinds 1983 vrijwilliger bij EHBO-vereniging Sint Nicolaas. Ook is zij collectant voor KWF en voor Het Gehandicapte Kind en is zij mantelzorger. Verder is zij vrijwilliger bij parochie H. Willibrord en wijkcontactpersoon voor de H. Nicolaaskerk. Voorts is zij algemeen bestuurslid van Stichting JOVO Veldhoven,  een ouderinitiatief waarbinnen 15 normaal tot hoogbegaafde bewoners met een vorm van autisme een appartement huren en 24-uurs begeleiding wordt geboden.

In het verleden was mevrouw Verburg collectant voor Samen Verder en begeleidster bij een lesgroep van Technika 10, een stichting die als doel heeft meisjes kennis te laten maken met techniek- en natuurwetenschappen.