Cultuurkring Lezing 

HAMONT-ACHEL – De Cultuurkring Hamont-Achel organiseert op donderdag 19 mei om 14.00 uur een lezing in cinema Walburg (Kerkstraat 28 in Hamont). Deze keer is het thema: Waarom straffen wij? De inkom is gratis voor houders van een cultuurpas, een los ticket kost €7. 

Straffen zijn niet weg te denken in onze samenleving, en vooral niet uit de media. Slachtoffers zijn doorgaans ervan overtuigd dat er te mild wordt gestraft, terwijl daders de opgelegde straf te zwaar en vooral te weinig hoopgevend vinden. Maar wat is een straf en hoe onderscheidt een straf zich van andere sancties? En wat kan of moet met een straf worden nagestreefd en wat willen we ermee bereiken? Het resultaat van de bestraffing houdt natuurlijk nauw verband met de uitvoering ervan: kan en mag tijdens de uitvoering van de straf, de straf worden verminderd of afgezwakt? Welke plaats neemt tenslotte het slachtoffer in het straftoemetings- en strafuitvoeringsproces in? Wie? Peter Hoet, Raadsheer in het Hof van Cassatie, WF Sint-Truiden