Extra gemeenteraad 

HAMONT-ACHEL – Op maandag 16 mei werd er, op vraag van oppositiepartijen CD&V en Balans, een extra gemeenteraadszitting georganiseerd in het stadhuis te Hamont. Dit naar aanleiding van het ontslag van schepen Joren Mertens uit de N-VA, en de juridische zaken uit zijn fractie omwille van mogelijke onregelmatigheden in het dossier ‘nieuwbouw sporthal Achel’. 

In dit dossier wordt de bouw van de nieuwe hal gegund aan één van twee kandidaten. Zij dienden een definitieve offerte in op 28 februari. Op basis hiervan werd een juryverslag opgemaakt dat de doorslag zou geven in de beslissing. Echter werd er een dateringsfout ontdekt in een van de offertes. De offertes werden  reeds beoordeeld, ondanks het feit dat de fout niet werd meegedeeld aan de stuurgroep, noch aan het college. Schepen Joren Mertens vertelde ook: “De onregelmatigheid waar ik op doel is het feit dat ik vanuit de politiek onder druk werd gezet om de jury in de richting van één kandidaat te duwen. Dit heb ik niet gedaan, waardoor het dossier nu juridisch correct afgehandeld kan worden.” 

Burgemeester Rijcken: “Deze door de oppositie samengeroepen gemeenteraadszitting brengt hopelijk voor iedereen verduidelijking. Het is geenszins de bedoeling van het stadsbestuur om een aanbesteding of toekenning te doen in dit dossier zolang er enige twijfel is over onregelmatigheden. We hopen straks met een gerust hart en een zuiver geweten verder te kunnen met dit dossier. We willen een nieuwe sporthal voor Achel, en dat op een correcte manier!”