Bezwaren tegen afbraak Villa Eyben 

HAMONT – Aan de Lozenweg in Hamont staat Villa Eyben. ‘Een uitzonderlijk bouwkundig erfgoed in een even belangrijk Engels-Frans parkgebied met talrijke waardevolle bomen’, zoals de Erfgoedkoepel Hamont-Achel het omschrijft. De Erfgoedkoepel is één van de partijen die bezwaar heeft ingediend tegen de afbraak van deze woning. De nieuwe eigenaar, projectontwikkelaar Danneels uit Brugge, wilt de villa namelijk afbreken, het park ontmantelen en er 14 aparte woningen op te richten. De woning werd begin 1930 gebouwd door notaris Paul Eyben-Janssens, senior. 

Tot 21 mei kon er bezwaar ingediend worden tegen de afbraak van Villa Eyben, gelegen op de kruising Graanstraat – Lozenweg. Het nieuws over de afbraak bracht veel teweeg bij de inwoners van Hamont. Een van de partijen die bezwaar indiende is de Erfgoedkoepel Hamont-Achel. De lokale erfgoedverenigingen zijn er namelijk van overtuigd dat de erfgoedwaarden van dit pand uitzonderlijk zijn en dat behoud prioritair zou moeten zijn, ondanks het feit dat de villa ontbreekt op de VIOE-lijst (Vlaamse Inventaris Onroerend Erfgoed). 

De erfgoedkoepel dringt er op aan om al het mogelijke te doen om dit unieke complex te behouden. Zij ziet mogelijkheden om deze villa te integreren in een nieuwbouwproject rond deze villa. De villa zelf kan inwendig herbestemd worden. Een sterk argument dat hiervoor pleit is enerzijds de reeds na 1985 aangebrachte inwendige verbouwingen, anderzijds de beschikbare grote volumes. De voormalige notariswoning omvat 1.053 vierkante meter bewoonbare oppervlakte met zes slaapkamers en vier badkamers. Verder zijn er een oranjerie, meerdere ontvangst- en leefruimtes, een bibliotheek, fitness, wellness, discotheek, wijnkelder, kantoor, vier garages, een zwembad en een tennisbaan. 

De villa wordt omringd door een park van ruim drie hectare met meerdere toegangspoorten. Het park dat vanaf de beginfase werd aangelegd heeft een gemengd Engelse en Franse architectuur. Vandaag bevat dit park o.m. een groot aantal bomen met een zeer waardevol karakter. Ook voor dit ecologisch onderdeel zou behoud een grote meerwaarde betekenen.

Het termijn om bezwaar in te dienen is afgelopen en zo is ook het openbaar onderzoek afgerond. Het is nu aan het stadsbestuur om de bezwaren te onderzoeken. Een beslissing zou binnen de 30 dagen genomen moeten worden.