Laat die 800 euro niet liggen

Vanaf 21 april 2022 kunt u, bij de gemeente Cranendonck, een aanvraag doen voor een energietoeslag. Die bedraagt €800. U komt daarvoor in aanmerking als u een laag inkomen heeft (tot 120% bijstandsnorm)

Dat moet via de computer via www.cranendonck.nl/energietoeslag

Mocht u dat niet lukken dan kunt u bellen met 040-2083531. Dan krijgt u een aanvraagformulier thuisgestuurd. Heeft u minder inkomen dan op de tabel hieronder aangegeven dan kunt u een aanvraag doen. Als u alleen maar AOW heeft of een ander laag inkomen dan kunt u een aanvraag doen.

Inkomensgrenzen per maand inclusief vakantietoeslag:

Gezinssamenstelling     21 jaar tot AOW-leeftijd    Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand€ 1310,05€ 1455,67
Samenwonend/getrouwd€ 1871,50€ 1971,05

Zelf energietoeslag aanvragen kan vanaf 21 april 2022 tot en met 31 juli 2022.

Komt u er niet uit. Zoek dan hulp. U heeft tot 31 juli de tijd. Laat dat geld niet liggen.

OIngezonden door André Oud

Bent u het ergens niet mee eens? Bijvoorbeeld met de gang van zaken in uw gemeente, uw wijk of straat? Lucht uw hart en laat merken wat u dwars zit. Of bent u het ergens juist wèl mee eens? Dat mag u ook mailen of schrijven naar HAC Weekblad. Adres: Stad 29, Hamont. E-mail: info@hacweekblad.eu