Aanpassing riolering en bouw bergingsbekken Slipstraat

ACHEL – Binnenkort starten er rioleringswerken in de Slipstraat te Achel. Deze werken hebben als doel om de overstort van afvalwater richting de Warmbeek te verhinderen. Daarvoor wordt een ondergronds bergingsbekken gebouwd, waarmee voortaan de piekdebieten opgevangen kunnen worden. 

De werken gaan van start op 1 juli en zullen ongeveer 12 maanden duren. De start van de werken – net voor het bouwverlof – is bewust gekozen. De betonwanden die in de grond geboord worden, hebben namelijk een uithardingsperiode nodig van ongeveer vier weken. Door deze nog voor het bouwverlof te plaatsen, kan de aannemer in augustus onmiddellijk starten met de opvolgende werken. Overal waar gewerkt wordt, is er hinder. Graafmachines maken nu eenmaal lawaai, vrachtwagens die over zand rijden maken stof en bij aanhoudende regen zal er modder in de straat liggen. Samen met de aannemer doet Aquafin er alles aan om de hinder waar mogelijk te beperken. De Slipstraat wordt voor de bouw van het bekken ter hoogte van huisnummer 47 over de volledige breedte opgebroken. Voor alle bestemmingen voorbij deze locatie wordt een omleiding voorzien. Aquafin tracht de bereikbaarheid van hun woning zo optimaal mogelijk te garanderen voor alle bewoners. Aquafin informeert omwonenden rechtstreek via een bewonersbrief met daarin de planning van de werken en de praktische info hieromtrent. Voor meer informatie over de werken kan je terecht op de website van Aquafin (www.aquafin.be/particulieren/waar-werken-we/22876A). 

Om omwonenden en geïnteresseerde inwoners te informeren over de geplande werken in de Slipstraat, organiseert Aquafin een infomoment. Hier stellen ze graag het volledige project voor, waaronder de timing en fasering, de veiligheid en de bereikbaarheid van de woningen. Het infomoment gaat door op dinsdag 7 juni om 18.30 uur en dit in de Slipstraat, ter hoogte van huisnummer 47. Omdat de impact van de hinder beperkt is tot enkele woningen, vindt de toelichting plaats op de locatie van de werken. De omvang en hinder van de werken kan op deze manier visueel toegelicht worden.