Advocaat Lynn

Informatieplicht scholen 

Hallo,

Scholen hebben een actieve informatieplicht naar ouders. Wanneer de ouders gescheiden zijn, leidt dit vaak tot veel vragen bij scholen (aan wie moeten ze informatie delen, welke informatie moeten ze delen,…) en ouders.

Daarom deel ik graag kort enkele richtlijnen:

  1. In de meeste gevallen behouden de ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag na hun scheiding.
  2. In dat geval hebben zij allebei recht op informatie, daar zij gezamenlijk beslissingen moeten nemen. De school mag niet veronderstellen dat de informatie beide ouders bereikt.
  3. De school moet aldus – tenzij andersluidend schriftelijk akkoord van de ouders – de informatie aan beide ouders toesturen, beide ouders informeren bij (leer)problemen en/of tuchtmaatregelen, beide ouders inzage verstrekken in het leerlingendossier en beide ouders uitnodigen voor een oudercontact, schoolfeest, e.d.

De school is evenwel niet verplicht afzonderlijke oudercontacten toe te staan voor elke ouder afzonderlijk.

De school is evenmin verplicht verslagen op te stellen met het oog op een procedure tussen de ouders. Zij kunnen wel geraadpleegd worden in het kader van een maatschappelijk onderzoek.

  1. Indien één ouder het exclusief ouderlijk gezag heeft, mag deze ouder alleen beslissingen nemen. De andere ouder behoudt echter wel een recht op informatie.
  2. Indien een ouder ontzet is uit zijn ouderlijk gezag, heeft deze geen recht op informatie.

Het is aldus belangrijk dat de ouders de school informeren omtrent de regeling van het ouderlijk gezag.

Heb je nog vragen? Aarzel niet mij te contacteren: ik bekijk jouw specifieke situatie graag met je om je te kunnen adviseren. Bel (0493/25.45.31) of mail (advocaat@lynnmeeuwissen.be) voor een afspraak of boek rechtstreeks een afspraak via mijn website (www.lynnmeeuwissen.be).

Heb je een discussie met de school van je kinderen en/of met de andere ouder in verband met de informatieverstrekking door de school? Als bemiddelaar kan ik jullie helpen om het gesprek hierover aan te gaan en een oplossing te zoeken in ieders belang. Een afspraak hiervoor kan je maken via telefoon (0493.25.45.31) of mail (bemiddelaar@lynnmeeuwissen.be) of rechtstreeks via mijn website (www.lynnmeeuwissen.be).

Tot volgende maand,

Lynn