Vereniging Treinreizigers Vervoer pleit opnieuw voor heractivering personenlijn 

HAMONT – De Vereniging Treinreizigers Vervoer (vTv) pleit er al geruime tijd voor om de grensoverschrijdende treinverbinding Weert-Antwerpen opnieuw te activeren. 

Behalve mobiliteitsvoordelen voor het verkeer van Vlaanderen naar Nederlandse economische kernen, zoals Brainport Eindhoven, zijn er volgens de vereniging ook grote milieuvoordelen. Dat staat te lezen in een rapport waarvoor de vTv samenwerkte met het bureau Facet. 

Volgens het rapport kan er een grote klimaatwinst worden geboekt als de personenlijn opnieuw in gebruik worden genomen. Hierbij is een vergelijking gemaakt tussen de reis per auto versus de elektrische trein. Voor de reis vanuit Vlaanderen naar Nederland levert elektrificatie een CO2-reductie van 9,9 Kiloton per jaar, wat gelijk staat aan de hoeveelheid CO2 die 450.492 bomen jaarlijks opnemen.

De vereniging hoopt dat het rapport de langgekoesterde heropening van de spoorlijn terug op de politieke agenda in Nederland zet. In België staan de neuzen al langer dezelfde kant op. 

Het rapport wordt op dinsdag 7 juni in Den Haag aangeboden aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat aangeboden. Het document is terug te vinden op de website vtv-treinreiziger.eu