“Zeg ’t Mares!” haalt het net op

MAARHEEZE – Met enige vertraging als gevolg van eerdere coronamaatregelen werden op 6 april jl. tijdens een drukbezochte avond in De Smeltkroes door de werkgroep Mooi Mares de resultaten gepresenteerd van de dorpsbrede enquête die plaatsvond in oktober 2021. Na afloop hiervan werd er diezelfde avond al volop meegedacht en -gepraat over de manier waarop de enquêteresultaten hun vervolg moesten gaan krijgen. In de daaropvolgende weken troffen bezoekers elkaar opnieuw in kleinere settings tijdens één of meer van de zeven verdiepende themasessies.

Omdat velen de behoefte voelden om er verder over te praten, stond de meimaand vooral in het teken van de vervolggesprekken. In een aantal gevallen was dat met dezelfde groepssamenstellingen, in een aantal andere gevallen was gekozen voor samenvoeging van thema’s om tussenliggende verbanden beter in kaart te krijgen.

De werkgroep Mooi Mares gaat nu langzaamaan ‘het net ophalen’ en in kaart brengen wat er op al die avonden door eenieder is ingebracht. Dit gaat getoetst worden aan onderlinge consistentie (“zijn in de ene groep meningen  gedeeld of suggesties gedaan die conflicteren met die uit een andere groep?”), en worden vervolgens gekoppeld aan de prioriteitstelling die naar voren is gekomen uit de enquête vorig jaar. Uiteindelijk wordt de ‘vangst’ vertaald in een visiedocument, waarvan het de bedoeling is dat de werkgroep deze na de zomervakantie aan de inwoners van Maarheeze gaat presenteren.

Dit betekent echter zeker niet dat “Zeg ’t Mares!” tot die tijd onder de radar gaat! Zo is recent besloten om deel te nemen aan de ZoMareser Avond, die Muziekvereniging Poort van Brabant organiseert op vrijdag 15 juli. Mooi Mares zal daar aanwezig zijn met een kraam, en inwoners van Maarheeze kunnen die avond in een ontspannen, informele setting één-op-één met werkgroepleden van gedachten wisselen als zij daar om welke reden dan ook eerder de kans of gelegenheid niet voor hadden. De werkgroep is voornemens om ook deze input nog mee te nemen in het uiteindelijk op te stellen visiedocument, en nodigt daarom eenieder van harte uit om naar deze avond te komen en zo het nuttige met het aangename te combineren.