‘De stem van Dorplein’

BUDEL-DORPLEIN – Hoe denken de inwoners van Budel-Dorplein over de toekomst van hun dorp én wat hebben ze daarvoor nodig? Deze vragen stonden bij centraal bij de enquête die begint dit jaar door de werkgroep Samen Dorplein is gehouden. Op maandag 20 juni worden de uitkomsten van de rondvraag aan de inwoners van het dorp gepresenteerd. Dat gebeurt tijdens de bijeenkomst ‘De stem van Dorplein’ in het Cantinetheater in Budel-Dorplein.

De resultaten van de dorpspeiling vormen de basis voor de nieuwe toekomstvisie voor de Cranendonckse kern. Hierin worden de thema’s en ontwikkelingen benoemd die inwoners de komende 10 tot 20 jaar belangrijk vinden om hun dorp leefbaar te houden. 

De ontvangst in het Cantinetheater vindt maandag plaats om 19.30 uur. Het programma begint om 20.00 uur met een welkomstwoord. Daarna worden de enquêteresultaten gepresenteerd. Bezoekers krijgen aansluitend de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij een van de zes thema-werkgroepen: wonen, zorgen en welzijn, verkeer, opgroeien, bedrijven en ondernemers, en recreatie. Het programma duurt tot ongeveer 21.30 uur. Voor meer informatie: samendorplein.nl