Twee jubilarissen en twee nieuwe bestuursleden Budels Gemengd Koor

BUDEL – Onlangs vond de jaarvergadering plaats van het Budels Gemengd Koor. 

Een groot koor als het B.G.K. waar leden zich echt thuis voelen en niet snel weggaan, brengt ieder jaar wel enkele jubilarissen voort. Zo ook dit jaar!

Dit keer viel de eer te beurt aan Ria Govers als 25-jarig lid. Ria zingt niet alleen, maar is ook al meer dan 10 jaar bestuurslid. Haar sociale betrokkenheid blijkt vooral uit haar aandacht voor en bezoeken aan koorleden bij ziektes. Maar dat niet alleen; Ria is ook nog lid van de muziek- en kledingcommissie van B.G.K. Reden genoeg om haar eens flink in de bloemetjes te zetten. De tweede jubilaris is het op één na jongste lid Rose Portugal, al 12,5 jaar koorlid met een stem als een tropisch nachtegaaltje. Geen wonder met haar roots in de Filipijnen! Rose heeft zich in het koor onsterfelijk gemaakt met haar vertolking van “Yellow bird”. Reden om ook haar met bloemen en een groot applaus te eren.

Het belangrijkste agendapunt was ongetwijfeld de bestuurswisseling. Jo Heesakkers, de immer gedreven voorzitter en het grootste werkpaard van B.G.K. heeft na meer dan 12 jaar voorzitterschap het stokje overgedragen. Jo zal de annalen van B.G.K. ingaan als de meest harde werker van het koor. Tomeloze energie en sociale bevlogenheid gaan bij Jo hand in hand. Niets was hem te veel. Jarenlang heeft hij de functie van voorzitter, maar ook die van secretaris op zich genomen. B.G.K. is hem veel dank verschuldigd en de staande ovatie was dan ook helemaal terecht en verdiend.

Er zal een nieuwe wind gaan waaien! Unaniem is Henk Simkens door de leden gekozen als nieuwe voorzitter. Henk komt uit Leende en zingt al meer dan 5 jaar met veel plezier en uit volle borst bij B.G.K. Waarschijnlijk gaat Henk letterlijk de “grootste” voorzitter worden in de geschiedenis van B.G.K. (ruim 1.90 mtr!) Hij geniet alle vertrouwen van de leden en hij zal worden bijgestaan door Jac Verkooijen als nieuwe secretaris, de huidige penningmeester Inge Willems en de overige bestuursleden Ria Govers en Joke Rietveld. 

Volgend jaar bestaat B.G.K. 65 jaar, een uitdaging voor het nieuwe bestuur, de leden en Hilde Ubben de dirigent!  

De mensen op de foto zijn: Rose Portugal 12,5 jaar lid van B.G.K., Ria Govers 25 jaar lid en aftredend voorzitter van B.G.K. Jo Heesakkers.