WICO campus Overpelt ‘Olympiadeschool Wetenschappen’

PELT – WICO campus Overpelt, domeinschool voor Taal & Cultuur, Maatschappij & Welzijn, Kunst & Creatie, mocht deze week de titel en het bijhorend plakkaatje ‘Olympiadeschool voor Wetenschappen 2022-2024’ ontvangen. Deze eretitel is slechts voor een beperkt aantal scholen in Vlaanderen weggelegd, want er zijn een aantal strenge criteria waaraan je als school moet voldoen in de voorbije twee schooljaren en het huidig schooljaar. Zo moeten er elk jaar leerlingen deelgenomen hebben aan de eerste ronde van alle olympiades natuurwetenschappen (biologie, fysica, chemie en aardrijkskunde). Bovendien moet elk jaar minstens één leerling van de school de tweede ronde hebben gehaald van één van de olympiades natuurwetenschappen. En tot slot moet er minimaal één leerling van de school geweest zijn die zich plaatste voor de finale van biologie, chemie, fysica of aardrijkskunde. De school mag deze eretitel voor de volgende drie jaren dragen van 2022 tot en met 2024.      

Op die manier toont WICO campus Overpelt dat ze ook sterk inzet op wetenschappen en daarin de leerlingen weet te prikkelen. Directie en leerkrachten wensen alle leerlingen te danken en te feliciteren voor hun inzet!

Op de foto zien we enkele van de trotse leerlingen die bijgedragen hebben tot deze mooie beloning.