Engels gras

Engels gras in de berm van de weg tussen de Zuid- Willemsvaart  en de zinkfabriek. 

Foto Toon van Seggelen