Eerste gezamenlijke zomerfeest basisscholen in Schoot en Dorplein

BUDEL-SCHOOT – Basisscholen De Wereldwijzer in Budel-Schoot en St. Andreas in Budel-Dorplein hielden op vrijdag 17 juni voor het eerst samen een zomerfeest. 

Door Roy de Leijer

Sinds de samenvoeging van beide scholen groeide ook bij ouders van leerlingen de wens om elkaar te ontmoeten. Daarom werd afgelopen vrijdag in Budel-Schoot een eerste gezamenlijke activiteit gehouden. Ouders konden in de zon, met een hapje en drankje, genieten van verschillende optredens van leerlingen.

Het initiatief is genomen door de ouderraden beide scholen. Dit met de gedachte om samenwerking en verbinding tussen de ouders uit beide dorpen verder te versterken. “We wilden een activiteit organiseren waarbij ouders en kinderen elkaar op een informele manier konden ontmoeten. Ouders stonden al samen aan het voetbalveld en nu bij de school”, vertelt Nicol van Tongeren, directeur van beide scholen.

De Andreasschool en De Wereldwijzer hebben op dit moment samen 120 kinderen. Vanwege de dalende leerlingaantallen en een tekort aan personeel werd in het najaar van 2021 besloten om beide scholen samen te voegen. Daarmee werd begin dit jaar concreet begonnen door een aantal groepen samen te voegen. 

Afgelopen donderdag 23 juni (na het ter perse gaan van deze krant) hielden de gemeente Cranendonck en SKOzoK in Budel-Dorplein een informatieavond voor de inwoners van beide dorpen over de toekomst van beide scholen.